Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Balıkçılık Tarihimizden Notlar

Balıkçılık Tarihimizden Notlar

Balıkçılık Tarihimizden Notlar

Yazar: Hamdi Arpa

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayınları

ISBN: 978-605-01-0746-3

2015

(görsel: zmo.org.tr, bilgi: surkoop.com, zmo.org.tr)

Kitap Hakkında

Hamdi Arpa tarafından yazılan, Ziraat Mühendisleri Odası tarafından yayın haline getirilen “Balıkçılık Tarihimizden Notlar” adlı kitap, Türkiye balıkçılık tarihine ışık tutuyor. Sekiz farklı konunun bölümler halinde ele alındığı kitap, okuyucularını Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor.

Kitabın birinci bölümünde; 1928 yılında Marmara Adasında açılan Balıkçılık Mektebine, 1931 yılında İstanbul’da açılan Baltalimanı Balıkçılık Enstitüsüne ve Enstitüye İngiltere’den alınan Balık adlı araştırma gemisine ilişkin bilgiler ile bu geminin alınmasına ilişkin Atatürk’ün de imzası bulunan, ilk kez kamuoyuyla paylaşılan Bakanlar Kurulu Kararı örneği yer alıyor.

Kitabın diğer bölümlerinde Su Ürünleri Mevzuatı, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Kooperatifleri, Köy Enstitüleri ve Balıkçılık, Marshall Yardımları ve Balıkçılık, Trol Avcılığı, Su Ürünleri Yetiştiriciliği konularına ilişkin tarihsel süreçler ele alınmış.

Eğer;

Cumhuriyet Döneminde, su ürünleri eğitimiyle ilgili ilk girişimin, 1928 yılında Marmara Adasında açılan Balıkçılık Mektebi olduğunu,

1882 yılında çıkan Zabıta- i Saydiye Nizamnamesinin, balıkçılıkla ilgili en eski genel düzenleme olduğunu ve 1971 yılında Su Ürünleri Kanunuyla yürürlükten kalktığını,

1972-1982 yılları arasında Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün bulunduğunu,

İlk su ürünleri kooperatifinin 1943 yılında kurulduğunu,

Köy Enstitülerinde balıkçılıkla ilgili eğitim verildiğini,

Marshall Yardımlarının balıkçılığı da kapsadığını,

Türkiye’de trol avcılığı ile ilgili ilk çalışmaların, 1931 yılında Baltalimanı Balıkçılık Enstitüsü’ne İngiltere’den alınan Balık adlı araştırma gemisi ile başladığını,

Alabalıklardan yumurta alınarak, yavru elde edilmesiyle ilgili ilk çalışmaların 1956 yılında Abant’ta yapıldığını

ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız,  bu kitabı okumalısınız.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI