Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Çipura Ve Levrek Balıklarının Yetiştiriciliği, Doğal Ortamda Avcılığı

Çipura Ve Levrek Balıklarının Yetiştiriciliği, Doğal Ortamda Avcılığı

Çipura Ve Levrek Balıklarının Yetiştiriciliği, Doğal Ortamda Avcılığı

Yazar: Yüksel Akın

Lambert Academic Publishing

100 Sayfa

ISBN: 978-613-9-47662-6

2019

Kitap Hakkında

Bu çalışmada; ekonomik değeri yüksek olan çipura ve levrek balıkları hakkında genel bilgilerin yanı sıra (sistematikteki yeri, morfolojik özellikleri, dağılım alanları v.b.) kültür koşullarında yetiştirme teknikleri ve doğal ortamda avcılığı, kullanılan av ekipmanları v.b. konularda bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Yapılan bu çalışma ile çipura ve levrek balıkları hakkında okuyucuların bilgi edinmesi amaçlanmıştır.

İçindekiler

-ÖNSÖZ

-İÇİNDEKİLER

-ŞEKİL LİSTESİ

-TABLO LİSTESİ

-GRAFİK LİSTESİ

1. GİRİŞ

2. GENEL KISIMLAR

2.1. SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ VE TÜRKİYEDEKİ DURUMU

2.1.1.Türkiye’de Çipura ve Levrek Balıklarının Yetiştiricilik ve Avcılıktaki Durumu

2.2. ÇİPURA VE LEVREK BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ

2.2.1.Çipura Balığının Sistematikteki Yeri ve Biyolojisi

2.1.1.1 Çipura (Sparus auratus L. ,1758) Sistematikteki Yeri
2.1.1.2 Çipura Balıklarının Türkiye Sularında Dağılım Alanları
2.1.1.3 Biyolojisi

2.2.2 Levrek Balığının Sistematikteki Yeri ve Biyolojisi

2.2.2.1 Levrek (Dicentrarachus labrax L. ,1758 ) Sistematikteki Yeri
2.2.2.2 Levrek Balıklarının Türkiye Sularında Dağılım Alanları
2.2.2.3 Biyolojisi

2.2.3 Çipura ve Levrek Balığı Arasındaki Farklar

2.2.4 Çipura ve Levrek Balıklarının Kültür Koşullarında Üretim Aşamaları

2.3. AĞ KAFESLERDE ÇİPURA VE LEVREK BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ

2.3.1 Kullanılan Kafes Sistemleri

2.3.1.1 Sabit Kafesler
2.3.1.2 Yüzen Kafesler
2.3.1.3 Batabilen Kafesler
2.3.1.4 Dalgıç Kafesler

2.3.2 Yer Seçimi ve Kriterleri

2.3.2.1 Sıcaklık ve Tuzluluk
2.3.2.2 Oksijen
2.3.2.3 PH
2.3.2.4 Bulanıklık
2.3.2.5 Kirlilik
2.3.2.6 Zararlı Alglerin Yoğunluğu
2.3.2.7 Hastalık Yapan Organizmalar
2.3.2.8 Su Döngüsü
2.3.2.9 Fouling (Kirleticiler)

2.3.3 Ağ Kafeslerde Çipura Yetiştiriciliği

2.3.4 Ağ Kafeslerde Levrek Yetiştiriciliği

2.4 SU ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN KAPALI DEVRE SİSTEM ÜNİTELERİ

2.4.1. Mekanik Filtrasyon Ünitesi
2.4.2. Biyolojik Filtrasyon Ünitesi (Biyoreaktör)

2.4.2.1. Nitrifikasyon
2.4.2.2 Denitrifikasyon

2.4.3. Havalandırma (Oksijenasyon ve Karbondioksitin) Uzaklaştırılması

2.4.4. Dezenfeksiyon Ünitesi

2.4.5. Bilgisayar Kontrollü Alarm Sistemi

2.4.6 Kapalı Devre Akuakültür Sisteminin Avantajları

2.4.7 Kapalı Devre Akuakültür Sisteminin Dezavantajları

2.5 DENİZ BALIKLARI İÇİN ANAÇ TEMİNİ VE BAKIMI

2.5.1 Damızlık Stoğun Yakalanması

2.5.2 Damızlıkların Bakımı

2.5.3 Damızlıkların Beslenmesi

2.5.4 Transfer Elle Muamele

2.5.5 Karantinaya Alma

2.5.6 Cinsiyet Tayini

2.5.7 Yumurta Temini

2.5.7.1 Çipura Balıklarında Yumurta Temini
2.5.7.2 Levrek Balıklarında Yumurta Temini

2.5.8 Hormon Kullanımı

2.5.9 Anaçlarda Gonad Gelişimini Etkileyen Faktörler

2.5.10 Çipura ve Levrek Yetiştiriciliğinde Yumurta Toplanması, İnkübasyonu ve Açılımı

2.6 LARVA YETİŞTİRME

2.6.1 İlk Yaşam Evreleri, Pre-larval Dönem

2.6.2 Çipura ve Levrek Larvaları İçin Çevresel Koşullar

2.6.3 Larva Davranışları, Canlılık ve Anomaliler

2.6.4 Larval Davranış, Larvaların Yaşayabilirliği ve İlk Beslenme

2.6.5 Gelişim Dönemi ve Beslenme Ardışıklığı

2.6.6 Adaptasyon Döneminde Çevresel Koşullar

2.6.7 Ölüm ve Temel Nedenleri

2.7 ÇİPURA VE LEVREK BALIKLARININ YETİŞTİRİCİLİK MİKTARLARI

2.7.1 Çipura Balığının Yetiştiricilik Miktarları

2.7.2 Levrek Balığının Yetiştiricilik Miktarları

2.8 ÇİPURA VE LEVREK BALIKLARININ AVCILIĞI

2.8.1. Çipura Balıklarının Avcılığı (Spaurus auratus L., 1758)

2.8.1.1 Çipura Balıklarının Olta İle Avcılığı
2.8.1.2 Paragat İle Avcılığı
2.8.1.3 Uzatma Ağları İle Avcılığı
2.8.1.4 Kıyı Gırgırları İle Avcılığı
2.8.1.5 Trol İle Avcılığı
2.8.1.6 Kıyı Sürükleme Takımları İle Avcılığı
2.8.1.7 Dalyan Kuzuluklarında Avcılığı

2.8.2. Levrek Balıklarının (Dicentrarchus labrax L., 1758) Avcılığı

2.8.2.1 Paragat İle Avcılığı
2.8.2.2 Çökertme Ağları İle Avcılığı
2.8.2.3 Pinterle İle Avcılığı
2.8.2.4 Kaşık ve Sırtı İle Avcılığı
2.8.2.5 Oltayla Levrek Avcılığı
2.8.2.6 Levrek Çaparisi
2.8.2.7 Bırakma Oltası
2.8.2.8 Pareketa İle Avcılık

2.9 ÇİPURA VE LEVREK BALIKLARININ AVCILIK MİKTARLARI

2.9.1 Çipura Balığının Avcılık Miktarları

2.9.2 Levrek Avcılığı Miktarları

3. TARTIŞMA ve SONUÇ

4. KAYNAKLAR

5. ÖZGEÇMİŞ

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI