Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Taze Balıkta Kalite Ve Kalite Değişimleri

Taze Balıkta Kalite Ve Kalite Değişimleri

Taze Balıkta Kalite Ve Kalite Değişimleri

Yazarlar: Aygül Küçükgülmez, Mehmet Çelik

Nobel Akademik Yayıncılık

196 Sayfa

ISBN: 978-605-395-038-7

Boyut: 21.0 x 29.7

1. Baskı

2007

(görsel ve bilgi: nobelyayin.com)

Kitap Hakkında

FAO alan projeleri tarafından orijinali Danimarka dilinde ve çeşitli dillerde yayımlanan eser İngilizceden dilimize çevrilmiştir. Balık teknolojisi ile ilgili FAO/DANIDA Eğitim Projesi ve Kalite Kontrolünün gelişimi esnasında, dünyanın her yerindeki binlerce balık teknoloji uzmanlarının eğitimine yardımcı olmaktadır.
Aguatik kaynakların kullanımına dair kısa bir giriş ve değerlendirmenin ardından kitapta, balık kalitesini etkileyebilecek biyolojik koşulları ve kimyasal nitelikleri analiz edilmektedir. Post mortem değişimlere ve bunların erken dönem kalite değişimlerindeki önemli rollerine özellikle değinilen kitapta ayrıca, balık kalitesini (duyusal, biyokimyasal ve kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik) değerlendirme yöntemleri gözden geçirilmiş ve Avrupa’da balığın duyusal kalitesini belirlemede şu anda kullanılan değerlendirme tablo ve testlerin nasıl uygulanılacağına dair pratik bilgileri içeren 6 tane EK’e yer verilmiştir. HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları)’i ve HACCP-temelli yöntemleri balıkçılık sanayine dâhil etme yönündeki mevcut eğilim açısından son derece önemli bir mesele olan taze balık güvencesine bir giriş ile bu rehber kitap sona ermektedir.
Çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki deniz ve tatlı su balık türlerine dair veriler de mümkün olduğunca fazla örnek ve tablo yardımıyla aktarılmıştır. Çalışma, konunun ilgililerine bir kaynak (rehber) kitap olarak fayda sağlayacaktır.

İçindekiler

-GİRİŞ
-AQUATİK KAYNAKLAR VE KULLANIMI
-BİYOLOJİK YÖNLER
-KİMYASAL BİLEŞİM
-ÖLÜM SONRASI BALIKTAKİ DEĞİŞİMLER
-SOĞUTULMUŞ BALIKTAKİ KALİTE DEĞİŞİMLERİ VE RAF ÖMRÜ
-GELİŞTİRİLMİŞ TAZE BALIK İŞLEME METOTLARI
-BALIK KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
-TAZE BALIKTA KALİTE GÜVENCESİ

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI