Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Balık Islahı

Balık Islahı

Balık Islahı

Yazarlar: Metin Timur, Aygül Ekici

Nobel Akademik Yayıncılık

104 Sayfa

ISBN: 978-605-395-200-8

Boyut: 16.0 x 23.5

1. Baskı

2009

(görsel ve bilgi: nobelyayin.com)

Kitap Hakkında

Balık ıslahı bilim dalı için, bir popülasyonun genetik analizini değil, o popülasyondan en uygun genetik kombinasyonların elde edilmesine yönelik üretim metotlarının analizini yapma sanatıdır denebilir.
Su ürünleri üretiminde verimi ve kaliteyi artırmaya yönelik hazırlanan bu kitap, bu alandaki ilk ders kitabıdır.
Su ürünleri öğrencileri, üreticiler ve su ürünleri mühendisleri için hazırlanan bu kitap; üretimi yapılan balıklarda en uygun genetik kombinasyonların elde edilmesi, genler ve fenotipte şekillenmeleri, gen etkileşimi, seleksiyon, kromozomlar ve balıklardaki kromozom yapıları, poliploidi ve balıklarda gen transferi ve DNA’nın kalitatif ve kantitatif analizi çalışmalarına yer verilmiştir.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI