Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Gemi Yangınları

Gemi Yangınları

Gemi Yangınları

Yazar: Teoman Akın

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Yayını

54 Sayfa

Boyut: 19.7 x 27.5

Karton Kapak – 1. Hamur

Kitap Hakkında

ÖNSÖZ

Bu kitap, güverte ve makine zabiti olmak için eğitim gören öğrencilere gemiye katılmadan önce; Gemi yangınları, yangınla mücadele ve yangından korunma konularında uluslararası bir konvansiyon olan STCW-78 kurallarının öngördüğü asgari bilgi düzeyini kazandırmak için hazırlanmıştır.

Aynı zamanda halen gemilerde çalışmakta olan zabitlerin de gemi yangınları ile ilgili bilgilerini tazelemek ve meslek hayatları boyunca yanlarında bir el kitabı olarak bulundurmak amacına da yarayacağı umut edilmiştir.

Daha ziyade pratiğe yönelik bilgileri içeren bu kitapta ingilizce bazı sözcükler ve simgeler kullanılmıştır. Bu konuda görülecek eksikliklerin bağışlanacağını düşünerek okurların hoşgörüsüne sığınıyorum.

Kitabımın yazımında büyük yardımlarını gördüğüm Sayın Saliha YILMAZ ve Ali KANDEMİR’e teşekkürlerimi sunarım.

Uzakyol Kaptanı Teoman Akın

İ.T.Ü Denizcilik Fakültesi

Güverte Bölümü

Gemi İşlemleri Ana Bilim Dalı Başkanı

İçindekiler

1- GENEL BİLGİLER 1

2-YANMA TEORİSİ 3

2.1 Yangının Oluşmasının Şartları 3

2.1.1 Yangın Üçgeni 3

2.1.2 Oksijen 3

2.1.3 Kıvılcım Çıkartan Kaynaklar 3

2.2 Tutuşabilen Maddelerin Özellikleri 4

2.2.1 Parlama Noktası Sıcaklığı 4

2.2.2 Yanma Sıcaklığı 4

2.2.3 Isı Değeri 4

2.2.4 Tutuşma Noktası 4

2.3 Yangının Yayılmasına Neden Olan Faktörler 4

2.3.1 İletim 5

2.3.2 Hava Akımı 5

2.3.3 Radyasyon 5

2.3.4 Direkt Temas 5

2.4 Gemilerde Yangının Yayılmasını Kolaylaştıracak Bölümler ve Faktörler 5

2.4.1 Makine Dairesi 5

2.4.2 Kuzineler 5

2.4.3. Yaşam Bölümleri 5

2.4.4 Yükler 5

2.4.5 İnsan Faktörü 5

2.5 Yangının Oluşum Aşamaları 5

2.6 Yangının Sınıflandırılması 6

2.6.1 A-Yangınları 6

2.6.2 B-Yangınları 6

2.6.3 C-Yaangınları 6

2.6.4 D-Yangınları 6

2.6.5 E-Yangınları 6

3-YANGIN İLE MÜCADELE 7

3.1 Yangınla Mücadele Prensipleri 7

3.2 Gemilerin Yangına Karşı Dizaynı 8

3.2.1 Gemi İnşaatında Yangın Prensipleri 8

3.2.2 Yangından Kaçış Yolları 8

3.2.3 Tankerlerde Gas-Free Prensipleri 8

3.2.4 Tankerlerde Taşınan Akaryakıtın Yanmasını Önleme Prensipleri 8

3.3 Gemilerde Yangına Karşı Alınacak Tedbirler 9

3.3.1 Genel Tedbirler 9

3.3.2 Makine Dairesinin Yangına Karşı Korunması 9

3.3.3 Kuzinelerde Alınacak Tedbirler 9

3.3.4 Yaşam Bölümlerinde Alınacak Tedbirler 9

3.3.5 Ambarlarda Alınacak Tedbirler 9

4- YANGININ SAPTANMASI 11

4.1 Yangın İhbar Cihazlarının Özellikleri 11

4.2 Yangın İhbar Cihazlarının Çeşitleri 11

4.2.1 Alev Dedektörleri 11

4.2.2 Duman Dedektörleri 11

4.2.3 Isı Dedektörleri 13

4.3 Yangın İhbar Cihazlarının Kontrol ve Alarm Devreleri 13

4.3.1 Ses ve Görüntü Alarmları 13

4.4 Gemi Yangın Alarm Sistemleri 13

4.4.1 Ambarlar 13

4.4.2 Makine Dairesi 14

4.4.3 Yaşam Bölümleri 14

4.4.4 Köprü Üstü ve Kontrol Odası 14

5-YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER

5.1 Sabit Söndürme Sistemlerinde Aranılan Özellikler 15

5.2 Başlıca Sabit Söndürücü Sistemleri 15

5.3 CO2 ile Yangın Söndürme 15

5.4 Halon Gazı 15

5.5 Köpük Üreten Sabit Söndürücüler 17

5.5.1 Köpüğün Söndürücü Özellikleri 17

5.5.2 Köpüğü Oluşturan Öğeler 19

5.5.3 Su ile Köpük Üretilmesi 20

5.5.4 Hava, Su ve Köpük Özü ile Köpük Elde Edilmesi 21

5.5.5 Köpüğün Yangında Kullanılma Yöntemleri 21

5.5.6 Köpük Nozulları 23

5.5.7 Orta ve Yüksek Genişlemeli Köpük Özleri 23

5.5.8 Köpük Ekipmanlarının Bakım ve Tutumu 23

5.6 Basınçlı Su Yangın Devreleri

5.6.1 Deniz Suyu Yangın Devreleri 24

5.6.2 Su Boruları 25

5.6.3 Yangın İstasyonları 25

5.6.4 Kaplinler 26

5.6.5 Hortumlar 26

5.6.6 Nozullar 27

6-TAŞINABİLİR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER 29

6.1 Taşınabilir Yangın Söndürücülerin Yapıları 29

6.1.1 Tüp Yapıları 29

6.1.2 Çalıştırma Mekanizması 30

6.1.3 Basınç Üretme Sistemi 30

6.1.4 Emniyet Tertibatları 30

6.2 Minimax Tipleri 30

6.2.1 Sulu Minimaxlar 31

6.2.2 Köpüklü Minimaxlar 31

6.2.3 Kimyasal Tozlu Minimaxlar 31

6.2.4 B.C.F’li Minimaxlar 33

6.2.5 CO2’li Minimaxlar 34

7- TEKERLEKLİ YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER 35

7.1 Gemilerde Kullanılan Tekerlekli Söndürücüler 35

7.2 Yangın Söndürücüler Hakkında Genel Hatırlatma 35

8-YANGINLA MÜCADELEDE KULLANILAN DİĞER EKİPMANLAR 37

8.1 Kişisel Donanım 37

8.1.1 Yangın Elbisesi 37

8.1.2 Lastik Bot ve Eldiven 37

8.1.3 Yangın Miğferi 37

8.1.4 Emniyet Lambaları 37

8.1.5 Yangın Baltası 37

8.2 Solunum Cihazı 37

8.2.1 Solunum Cihazının Gelişimi 38

8.2.2 Taşınabilir Solunum Cihazı 38

8.2.3. Silindirler (Hava Tüpleri) 39

8.2.4 Basınç Düşürücü Aparat 39

8.2.5 Yüz Maskesi 40

8.2.6 Solunum Cihazını Kullanma Yöntemleri 40

8.3 Gemilerde Kullanılan Solunum Cihazları 40

8.3.1 Siebe Gorman Airmaster Mark – I 40

8.3.2 Siebe Gorman Airmaster Mark – II 41

8.3.3 Drager A-100 42

8.3.4 Drager A-202 43

8.4 Solunum Cihazının Kontrol Yöntemleri 43

8.4.1 Ekipmanların Fişlenmesi 43

8.4.2 Kontrol Sorumlusunun Görevleri 44

8.4.3 Personelin Görev ve Sorumlulukları 44

8.5 Yanmaz Kancalı Halat ve Koşum Takımı 44

9- YANGINDA KUMANDA VE KONTROL 45

9.1 Yangında Kumanda 45

9.1.1 Kumanda Prensipleri 45

9.1.2 Karar Verme Prensipleri 46

9.1.3 Karar Verme Prensipleri 47

9.2 Havalandırma 48

9.3 Haberleşme 49

9.4 Stabilite 49

9.5 Yangının Tamamen Söndürülmesi 49

9.6 Yangında Kontrol 50

9.7 Yangında Strateji ve Taktik 51

9.7.1 Yük Yangınları 51

9.7.2 Makine Dairesi Yangınları 52

9.7.3 Yaşam Bölümleri Yangınları 52

9.7.4 Limanda Yangın 53

10- KAYNAKLAR 54

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI