Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Akdeniz'de Devlet Ve Düzen

Akdeniz'de Devlet Ve Düzen

Akdeniz'de Devlet Ve Düzen

Derleyenler: Mehmet Şahin, Mehmet Levent Yılmaz

Polis Akademisi Yayınları

340 Sayfa

ISBN: 978-605-7822-38-3

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2020

(görsel: pa.edu.tr, bilgi: nadirkitap.com, pa.edu.tr)

Kitap Hakkında

Son dönemde yaşanan üç ana gelişme Akdeniz’i genelde uluslararası siyasetin özelde de Türkiye’nin gündemine oturmasına neden olmuştur. Bunlardan birincisi; Akdeniz’in gittikçe artan oranda güneyden kuzeye ve doğudan batıya kitlesel göçlerin merkezi haline gelmesidir. İkincisi, Arap Baharı sonrasında Akdeniz Havzası’ndaki istikrarsızlıkların artması ve kamu düzeninin çökerek devlet olgusunun ortadan kalkmasıdır. Üçüncüsü ve sonuncusu ise 2000’li yılların başından itibaren keşfedilmeye başlayan hidrokarbon rezervlerin miktarına ilişkin beklentilerin artmasıdır. Tüm bu gelişmeler neticesinde Akdeniz ve odağı biraz daha netleştirmek gerekirse Doğu Akdeniz neredeyse tüm dünyanın ilgisini çeken bir konuma yükselmiştir.

Doğu Akdeniz’e en uzun kıyı şeridine sahip olan ülkelerden birisi olan Türkiye’nin hem kendi güvenliği hem de bölgesel güvenlik açısından bölgedeki tüm gelişmeleri yakından takip etmesi ve proaktif politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Güvenlik paradigmasındaki değişimi ve bu değişimin ağırlıklı olarak ekonomi ve enerji değişkenleri üzerinden değerlendirilmeye başlanması da Türkiye’nin bölgedeki çıkarları ile beraber değerlendirildiğinde Doğu Akdeniz’e ilişkin çalışmaların giderek daha fazla önem kazanacağı öngörülmektedir. Elinizdeki bu kitap da bu saikle farklı disiplinlerdeki bilim insanlarının ve uzmanların katkıları ile derlenmiş, konuya ilgi gösterenlere güncel ve farklı bir bakış açısı sunmak için hazırlanmıştır.

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI