Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Hukuku Ve Güvenliği

Deniz Hukuku Ve Güvenliği

Deniz Hukuku Ve Güvenliği

Editör: Kenan Şahin

Seçkin Yayıncılık

256 Sayfa

ISBN: 9789750278693

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2022

(görsel: …, bilgi: seckin.com.tr)

Kitap Hakkında

Deniz hukuku ve güvenliği, pratikte yüzlerce yıllık geçmişe sahip olmasına rağmen, son yıllarda ekonomik, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerle birçok araştırmacı tarafından daha sistematik biçimde ele alınmaya başlanmıştır.

Kitapta; yazarlarının görüşlerini yansıtan bölümlerin her biri kendi özgün konuları çerçevesinde denizlerdeki gelişmeler kapsamında deniz hukuku ve güvenliğine farklı bir pencereden bakmaktadır. Ele alınan konular uluslararası hukuktan politikaya, denizdeki ekonomik faaliyetlerden deniz bilimlerine, deniz işletmeciliğinden küresel deniz taşımacılığına, denizde enerji güvenliğinden deniz kirliliğine, deniz kazalarından denizdeki siber risklere, küresel ve bölgesel örneklerden Türkiye özelindeki gelişmelere uzanmakta; “Deniz Hukuku ve Deniz Güvenliğinin Uluslararası Boyutu Çerçevesinde Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Misyonu ve Çalışma Usulleri”, “Türk Boğazları Konusunda Uluslararası Denizcilik Örgütü’ndeki Çalışmalar”, “Deniz Emniyeti Kavramından Deniz Güvenliğine Geçiş ve 11 Eylül Sonrası Gelişmeler”, “Deniz Bilimlerinin Deniz Hukuku ve Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri Üzerindeki Etkisi”, “Deniz Güvenliği Harekatlarında Kuvvet Kullanımı Meselesi: Deniz Kuvvetleri Unsurları için İlgili Hukuk Rejiminin Kısa bir Tasviri”, “Denizde Ekonomik Faaliyetler ve Enerji Güvenliği”, “Küresel Deniz Ticareti ve Deniz Taşımacılığı”, “Deniz Kazalarının Hukuki Çerçevesi”, “Uluslararası Denizcilik Kural ve Düzenlemeleri Çerçevesinde Deniz Kirliliği”, “Denizcilikte Siber Güvenlik Risk Yönetimi”, “Deniz Hukuku ve Deniz Güvenliği Perspektifinden Antarktika” konu başlıkları altında incelenmektedir.

Kitapta lisans ve lisans-üstü öğrencilerin yararlanabileceği biçimde sade ve anlaşılır bir dil kullanılmaya çalışılmış, denizciliğin teknik terimlerinin açıklamalarına değinilmiştir. Bunların yanında kitap, genel araştırmacı ve okuyuculara da hitap etmektedir.

İçindekiler

-Sunuş  5

-Kısaltmalar  9

-Tablo, Şekil ve Grafik Listesi  11
-Deniz Hukuku ve Deniz Güvenliğinin Uluslararası Boyutu Çerçevesinde Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Misyonu ve Çalışma Usulleri – Dr. Öğr. Üyesi Kenan Şahin  13
-Türk Boğazları Konusunda Uluslararası Denizcilik Örgütü’ndeki Çalışmalar – Prof. Dr. Sezer Ilgın 29
-Deniz Emniyeti Kavramından Deniz Güvenliğine Geçiş ve 11 Eylül Sonrası Gelişmeler – Dr. Öğr. Üyesi Murat Kağan Kozanhan 63
-Deniz Bilimlerinin Deniz Hukuku ve Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri Üzerindeki Etkisi – Dr. Öğr. Üyesi Hasan Bora Usluer  89
-Deniz Güvenliği Harekatlarında Kuvvet Kullanımı Meselesi: Deniz Kuvvetleri Unsurları İçin İlgili Hukuk Rejiminin Kısa Bir Tasviri – Doç. Dr. Bleda Rıza Kurtdarcan  107
-Denizde Ekonomik Faaliyetler ve Enerji Güvenliği – Doç. Dr. Levent Kırval  123
-Küresel Deniz Ticareti ve Deniz Taşımacılığı – Doç. Dr. Hülya Cengiz 139
-Deniz Kazalarının Hukuki Çerçevesi – Dr. Öğr. Üyesi Tamer Yalçın 157
-Uluslararası Denizcilik Kural ve Düzenlemeleri Çerçevesinde Deniz Kirliliği – Dr. Öğr. Üyesi Elif Bal Beşikçi, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Bolat, Dr. Öğr. Üyesi Aydın Mert 183
-Denizcilikte Siber Güvenlik Risk Yönetimi – Arş. Gör. Gizem Kayişoğlu, Doç. Dr. Pelin Bolat 209
-Deniz Hukuku ve Deniz Güvenliği Perspektifinden Antarktika – Doç. Dr. Burak Şakir Şeker 237

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI