Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Denizler Fatihi Piyale Paşa - Cerbe Zaferi

Denizler Fatihi Piyale Paşa - Cerbe Zaferi

Denizler Fatihi Piyale Paşa - Cerbe Zaferi

Yazarlar: Ahmet Şimşirgil, İbrahim Pazan

Timaş Yayınları

320 Sayfa

ISBN: 978-605-08-2020-1

Boyut: 13.5 x 21.0

2015

(görsel ve bilgi: timas.com.tr)

Kitap Hakkında

Gerekdür gayret itmek râh-ı dinde
Kim olmamış ola hiçbir karinde
Bilün erkek koyun kurbân içündür
Bu meydân-ı eren merdân içündür
Ne denlü güçlü ise ehl-i tuğyân
Bizümledür dü‘â-yı Şeh Süleymân
Piyale Paşa
Kanunî Sultan Süleyman dönemi Osmanlı’nın denizdeki başarılarının zirvesini teşkil eder. Bu dönemde Barbaros Hayreddin Paşa’dan Turgut Reis’e, Oruç Reis’ten Piyale Paşa’ya kadar birçok denizci yetişmiş ve bunlar, Osmanlı donanmasını deryalarda tek söz sahibi haline getirmişlerdir.
 Denizler Fatihi Piyale Paşa adlı bu eser, Kanunî döneminin Barbaros Hayreddin Paşa’dan sonra en büyük Kaptan-ı deryası Piyale Paşa’yı ve onun en önemli seferlerinden biri olan ve Akdeniz’deki Osmanlı hâkimiyetini sağlamlaştıran Cerbe Zaferi’ni anlatmaktadır. Bu çalışmanın bir kısmı, dönemin önemli âlimlerinden Şaban Nidâî’nin, orijinal nüshası Londra’daki British Library’de bulunan Cerbe Kalesi Fetihnâmesi adlı eserinin Osmanlı Türkçesine çevirisinden oluşmaktadır.
 “Kayı” dizisiyle Osmanlı Tarihi’ni herkese sevdiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile İbrahim Pazan’ın hazırladığı bu eserde, nefis bir hatla yazılmış fetihnamenin tıpkıbasımı da yer almaktadır. Eser bu özelliği ile Osmanlı Türkçesini öğrenmek isteyenlerin başucu kitaplarından biri olacağı gibi, pek az çalışmanın yapıldığı Osmanlı Deniz Tarihi alanında da büyük bir boşluğu dolduracaktır.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI