Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Balık Besleme Ve Yem Teknolojisi 2 (Laboratuvar Uygulamaları ve Yem Yapım Teknolojisi)

Balık Besleme Ve Yem Teknolojisi 2 (Laboratuvar Uygulamaları ve Yem Yapım Teknolojisi)

Balık Besleme Ve Yem Teknolojisi 2 (Laboratuvar Uygulamaları ve Yem Yapım Teknolojisi)

Yazarlar: Belgin Hoşsu, Ali Y. Korkut, Aysun Fırat Kop

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

320 Sayfa

ISBN: 975-483-317-6 (TK)

2008

(görsel: insancilsahaf.com, bilgi: egefish.ege.edu.tr)

Kitap Hakkında

Bu kitapta, özellikle balık beslemede kullanılan yem tipleri, bunların yapımında kullanılan ham maddeler ve işlenmesi, yem katkı maddelerinin incelenmesi ve tanımlanması anlatılmaktadır. Ayrıca, balık yemlerinin yapımında kullanılan karma yem yapım teknolojisi ve sistemleri anlatılmaktadır.

Kitap, şu başlıklardan oluşmaktadır:

Genel giriş, Balık Besleme Laboratuvarı, Karma Yem ve Yem Hammaddelerinden Örnak Alma, Karma Yem ve Hammaddelerinin Analizleri, Karma Yem Teknolojisi (Karma yem tipleri, karma yem yapımında kullanılan hammaddeler, ham madde yapım teknolojisi, karma yem yapım teknolojisi, kalite kontrol metotları, karma yem hazırlamada kullanılan hesaplama yöntemleri, karma yem fabrikalarının kuruluşunda dikkat edilecek hususlar ve çalışma prensipleri).

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI