Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Çeken Akıntılar Ve Suda Boğulmalar Çalıştayı Bildiriler Kitabı - 2013

Çeken Akıntılar Ve Suda Boğulmalar Çalıştayı Bildiriler Kitabı - 2013

Çeken Akıntılar Ve Suda Boğulmalar Çalıştayı Bildiriler Kitabı - 2013

Editörler: Serdar Beji, Barış Barlas, Mehmet Işık

İTÜ Vakfı Yayınları

ISBN: 978-605-4778-48-5

vi + 68 Sayfa

2014 (Yayınlanma Tarihi)

(görsel: ituyayinlari.com.tr, bilgi: ituyayinlari.com.tr, serdarbeji.com)

Kitap Hakkında

Akıntıya Tutulma, Yaşama Tutun! Çeken  akıntıdan kurtulabilirsiniz. Yeter ki, ne yapmanız gerektiğini bilin…

Suda boğulma sonucu ölüm olayları hem Türkiye hem de dünyada en önemli kazayla ölüm nedenleri arasındadır. Her yıl birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan bu olayların başlıca sebepleri yüzme bilmemek, emniyet tedbiri alınmamış yerlerde suya (deniz, göl, gölet, akarsu vb.) girmek ve suyu kurallarına uygun şekilde kullanmamaktır. Boğulma olaylarının halk arasında fazla bilinmeyen ya da yanlış bilinen bir başka sebebi de “çeken akıntılar”dır. Türkiye’de sadece Karadeniz sahillerinde denizin dalgalı olduğu havalarda görülen bu akıntılar konusunda dünyada geniş bir literatür bulunmasına ve bunlardan korunmaya yönelik çeşitli kampanyalar düzenlenmesine karşın henüz ülkemizde bu tür çalışmalar yapılmamaktadır.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi ve İstanbul AFAD’ın bu konuda bir ilki başararak çeken akıntılara ilişkin bir sosyal sorumluluk projesi yürütmesi Türkiye açısından oldukça olumlu bir gelişmedir. İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile yürütülmekte olan “Akıntıya Tutulma, Yaşama Tutun” başlıklı bu proje kapsamında 6 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’daki birçok kamu kurumu ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla “Çeken Akıntılar ve Suda Boğulmalar Çalıştayı 2013” düzenlenmiştir. Elinizde tuttuğunuz bu kitap bu çalıştayda sunulan bildirilerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkmış olup, çeken akıntılar konusundaki akademik çalışmalara bir başlangıç noktası olacağı düşüncesiyle kaleme alınmıştır.

İçindekiler:

-Çeken Akıntılar ve İstanbul Jandarma Bölgesinde Boğulmaların İncelenmesi – Barış Barlas, Serdar Beji 1

-Çeken Akıntıların Oluşumu – Serdar Beji, Barış Barlas 13

-Boğulma Olayları ve Medya – Mehmet Işık 26

-Suda Boğulan / Boğulayazan Kişiye Neler Oluyor – Akın Savaş Toklu 36

-Suda Boğulan / Boğulayazan Kişiye Neler Yapılmalı – Akın Savaş Toklu 45

-Türkiye’de Olay, Acil Durum ve Afet Yönetimi Kavramları – Necmi Erçin 55

-Çeken Akıntılar İçin Hazırlanan Broşürler

Bağlantı: 

http://www.serdarbeji.com/wp-content/uploads/2014/03/Beji-Barlas-Isik-ITU-Vakfi-Kitap-13.pdf

 

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI