Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Ege Kıta Sahanlığı Ve İlişkili Sorunlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Ege Kıta Sahanlığı Ve İlişkili Sorunlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Ege Kıta Sahanlığı Ve İlişkili Sorunlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Editörler: Bayram Öztürk, Hüseyin Öztürk

Yazarlar: Esen Arpat, Hüseyin Öztürk, Cengizhan İpbüker, Çiğdem Göksel, Ali Kurumahmut, Dolunay Özbek, Yücel Acer, Sertaç H. Başeren, Bayram Öztürk, Saadet Karakulak, Ejbel Çıra

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yayını

138 Sayfa

ISBN: 975-97132-9-2

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2002

(görsel: tudav.org, bilgi: kitantik.com, tudav.org)

Kitap Hakkında

Vakfımızın düzenlemiş olduğu “Ege Kıta Sahanlığı ve ilişkili Sorunlar Sempozyumu” bu konuda ulusal düzeyde gerçekleştirilen ilk sempozyumdur.

Uluslararası yargı kararları ve andlaşmalar ışığında, Ege ve Akdeniz’de deniz yetki alanlarının belirlenmesi sorunu, bu sempozyumda geniş bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Sempozyumda farklı disiplinlere ait uzmanlar bir araya gelerek Ege Denizi ve Akdeniz’de kıta sahanlıklarının belirlenmesine ilişkin mevcut sorunlar irdelemişler ve hakkaniyete uygun çözümler aramışlardır.

Ege Denizi her sorun gibi kendine has zıtlıkları ve çözüm arayışlarını içeren bir yapıya sahiptir. Ege Denizi’nde kıta sahanlığının bölüşümüyle gerek Türkiye, gerekse Yunanistan canlı ve cansız kaynaklar üzerinde yetki elde edeceklerdir. Her hangi bir kararın , yüzyıllardır Ege Denizi kıyısında yaşayan ve denizden çeşitli yönleriyle yararlanan Anadolu halkının ve ülkesinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ters düşmemesi gerekir. Sorunlar sonsuza dek çözümsüz kalamaz. Bu nedenle tarafların sorunları iyi öğrenmeleri gerekir.

Bu sempozyumun Ege Denizi’yle ilişkili sorunların çözümüne katkıda bulunmasını diler, toplantıya destek veren Ataköy Marina ve onun değerli genel müdürü sayın Sedat Altunay’a, kitabın editörlüğünü yapan Prof. Dr. Aslan Gündüz ve Doç. Dr. Hüseyin Öztürk’e, basım için düzeltmeleri yapan Su Ürünleri Müh. Didem Göktürk’e ve sempozyum sekreteryasını yürüten Mehtap Kural’a teşekkür ederim.

Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkan

İçindekiler

-Ege Denizinde Yapılacak Deniz Yetki Alanları Sınırlandırmalarında Fiziksel Verilerin Etkileri –  Esen Arpat 1

-Jeolojik Kıta Sahanlığının Belirmesindeki Formülasyonlar – Hüseyin Öztürk 6

-Ege Havzasında Farklı Kartografik Yaklaşımlar Altında Mesafe ve Alan Karşılaştırmaları – Cengizhan İpbüker, Çiğdem Göksel 18

-Ege Denizi’nde Uzunluk ve Alan Ölçümlerinin Yapılmasında Kullanılacak Altlık Haritanın Uzay Teknolojileri Kullanılarak
Elde Edilmesi – Çiğdem Göksel, Cengizhan İpbüker 26

-Ege Denizi’nde Ülkesel Sorunların izlediği Süreç – Ali Kurumahmut 36

-Ege Kıta Sahanlığı Sınırlandırılmasında Eşit Uzaklık ve Hakkaniyet İlkelerinin Yeri – Dolunay Özbek 44

-Ege Kıta Sahanlığı Sorunu ve Uluslararası Yargı Kararları – Yücel Acer 60

-Eritre /Yemen Kararı’nın Ege Kıta Sahanlığı Sınırlandırmasına Tesirleri- Sertaç H. Başeren 81

-Doğu Akdeniz Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı Üzerine Bir Değerlendirme – Sertaç H. Başeren 104

-Ege Sorunları İçinde Canlı Kaynakların Yeri – Bayram Öztürk, Saadet Karakulak, Ejbel Çıra 118

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI