Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Su Ürünlerinde Temel İstatistik

Su Ürünlerinde Temel İstatistik

Su Ürünlerinde Temel İstatistik

Yazarlar: Ahmet Göker Elbek, Erdoğan Oktay, Hülya Saygı

Ege Üniversitesi Yayınları

303 Sayfa

ISBN: 9789754833256

Boyut: 16.5 x 23.5

Karton Kapak – 2. Hamur

2010

(görsel: babil.com, bilgi: babil.com, kutuphane.ege.edu.tr)

Kitap Hakkında

İstatistiği araç olarak kullanan Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerine ve  araştırmacılarının kitap gereksinimlerini karşılamayı, ayrıca günümüzde bir bilimsel araştırma yapmayı isteyen bilim adam ve kadınlarına istatistiksel yöntemlerden yararlanmak isteyenlere yardımcı olmayı amaçlayan Su Ürünlerinde Temel İstatistik kitabı, 303 sayfa olup 14 bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde istatistiğin tanımına, ikinci bölümde, istatistiğin günümüzdeki önemine, üçüncü ve dördüncü bölümde sayılara ve istatistiksel bazı tanımlamalara değinilmiştir. Beşinci bölümde frekans dağılımına, altıncı bölümde merkezi eğilim ölçülerine, yedinci bölümde yaygınlık ölçülerine, sekizinci bölümde oran, yüzde ve indekslere, dokuzuncu bölümde olasılık ve olasılık kavramlarına, onuncu bölümde teorik ve örnekleme dağılımlarına, onbirinci bölümde önemlilik testlerine, onikinci bölümde regresyon ve korelasyon analizine, onüçüncü bölümde araştırmada veri toplama yöntemlerine, son bölümde ise su ürünlerinde kullanılan kimi ölçüt ve analizlere değinilmiştir.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI