Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Su Ürünlerinde Akustik Etkiler

Su Ürünlerinde Akustik Etkiler

Su Ürünlerinde Akustik Etkiler

Yazar: Halit Kuşku

Editörler: Ümüt Yiğit, Emre Altındağ

Nobel Akademik Yayıncılık

120 Sayfa

ISBN: 978-625-439-353-2

Boyut: 16.0 x 23.5

Karton Kapak – 1. Hamur

2021

(görsel: pelikankitabevi.com.tr, bilgi: nobelyayin.com)

Kitap Hakkında

Sismik arama, deniz kanalı açma, boğaz köprüsü, su üzerine havaalanı inşaatı, deniz dibi tünel yapımı, kentsel gürültü ve çeşitli insan kaynaklı (antropojenik) faaliyetlerin çalışma alanları artmıştır. Sağlıklı gıdanın en önemli kaynaklarından olan sularımıza, bu gibi faaliyetlerin etkisi nedir? Belirli sürelerden sonra, çalışma yapılan türdeki deniz canlılarının antropojenik seslere alışılabilme kabiliyeti gelişebilir mi? İlk sese karşı verdikleri tepkilerini, belirli bir süre sonra azaltmaları mümkün müdür? Acaba deniz canlıları antropojenik etkilere bir süre sonra adaptasyon gösteriyor mu? Bu soruların cevabı insan-çevre ilişkisinin geleceği için önemli olacaktır. Gerekli bilimsel çalışmalar desteklenerek teknolojik gelişmelerle birlikte sürdürülebilir sağlıklı çevre ekolojisi mümkün müdür?

Kitabımızda bu sorulara günümüz biliminin ışığında cevap aradık. Bu kitap; gelecek nesillerimize sağlıklı yaşam ve yaşanabilir dünya bırakma ümidiyle akustik etkiler ve su dünyası arasındaki etkileşime dikkatleri çekmek amacıyla hazırlanmıştır.

İçindekiler

-Teşekkür v

-Kısaltmalar vii

-Grafikler Dizini xi

-İlüstrasyonlar Dizini  xv

-Fotoğraflar Dizini xvii

-Tablolar Dizini xix

-Su Ürünlerinde Akustik Etkiler  1

-Özet 1

1. Ses, Müzik ve Akustik 5

2. İnsanlar Üzerinde Akustik Etkiler  7

3. Canlılar Üzerinde Akustik Etkiler 13

4. Su Ürünlerinde Akustik Etkiler  17

5. Sualtı Gürültü Kirliliği Kaynakları  55

-Sonuç 81

-Kaynaklar 85

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI