Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Farklı Disiplinler Çerçevesinde Su Ürünleri Sektöründe Sürdürülebilirlik - "Türkiye Örneği"

Farklı Disiplinler Çerçevesinde Su Ürünleri Sektöründe Sürdürülebilirlik -

Farklı Disiplinler Çerçevesinde Su Ürünleri Sektöründe Sürdürülebilirlik - "Türkiye Örneği"

Editörler: Nurdan Kuşat, Mete Kuşat

Detay Yayıncılık

118 Sayfa

ISBN: 9786052546185

Boyut: 16.0 x 24.0

2. Hamur

2022

(görsel ve bilgi: detayyayin.com.tr)

Kitap Hakkında

Su ürünleri gıda tüketim zinciri içerisinde yer alan önemli bir besin kaynağıdır. Sektör ürünleri büyümeyi, gelişmeyi kolaylaştırarak kemik gelişimine yardımcı olan Omega-3, kalsiyum, demir, fosfor, iyot ve vitamin yönünden zengin besinlerdir. Bu besinler merkezi sinir sisteminin gelişimine yardım ederek; zihinsel sağlığı, öğrenme becerisini, beyin gelişimini, algı ve dikkat yetisini de destekler. Fakat FAO’nun 2020 yılında yayınladığı raporda; dünya toplam balık tüketimi yıllık ortalama artış oranının % 3,1 ve yıllık nüfus artış oranının % 1,6 olduğu belirtilmektedir. Bu da bize küresel balık tüketimindeki artışın, dünya nüfus artışından çok daha fazla olduğunu göstermektedir.
Birleşmiş Milletler, ‘Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler’ başlığı altında 17 hedef belirlemiştir. Bu hedeflerden bir tanesi de ‘Sudaki Yaşamın Sürdürülebilirliği’dir. Günümüzde üç milyardan fazla insanın geçimini su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği yoluyla elde ettiği ve bu çerçevede deniz ve kıyılardaki biyoçeşitliliğe bağımlı oldukları tahmin edilmektedir. Ayrıca dünya balık stoğunun %30’unun aşırı kullanım nedeniyle sürdürülebilirlik sağlayacak ürün potansiyelinin altına indiği de bilinmektedir.
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere dünya nüfusunun beslenmesinde oldukça önemli bir yeri olan su ürünlerinin sürdürülebilirliği konusu oldukça tartışmalıdır. Bu kitap ile farklı disiplinlere ait akademisyenlerin ortak bir platformda buluşması sağlanarak, su ürünleri sektörünün sürdürülebilirliği farklı açılardan değerlendirilmeye çalışılmıştır.

İçindekiler

-ÖNSÖZ iii

BİRİNCİ BÖLÜM – Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Sürdürülebilir Çevre Yaklaşımı – Prof. Dr. Nevzat Özgü Yiğit 1

İKİNCİ BÖLÜM – Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği İçin Probiyotikler – Prof. Dr. Behire Işıl Didinen, Hasan Eralp,  Mohanad Dheyaa Taha 26

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Balık Yemlerinde Bitkisel Yem Hammaddelerine Fermantasyon Uygulanması – Prof. Dr. Nalan Özgür Yiğit 37

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Bitkisel Anestezikler – Prof. Dr. Seçil Metin 46

BEŞİNCİ BÖLÜM – Türkiye’de Sürdürülebilir Balık Avcılığı ve Yetiştiriciliğinin Oluşturulması İçin Bazı Öneriler – Dr. Öğr. Üyesi Mete Kuşat 63

ALTINCI BÖLÜM – Su Ürünleri Üretiminde İhtiyaç Duyulan Su Kaynakları ve Sürdürülebilirliği – Öğr. Gör. Dr. Hakan Didinen 75

YEDİNCİ BÖLÜM – Su Ürünleri Sektöründe Rekabetçiliğin Sürdürülebilirliği – Doç. Dr. Nurdan Kuşat 93

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI