Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Gölden Ovaya - Amik

Gölden Ovaya - Amik

Gölden Ovaya - Amik

Yazarlar: Gülnaz Özcan, Tahir Özcan

Akademisyen Kitabevi

121 Sayfa

ISBN: 9786257409216

Boyut: 16.0 x 24.0

1.Hamur

2021

(görsel ve bilgi: akademisyen.com)

İçindekiler:

1. GİRİŞ

2. AMİK GÖLÜ

2.1. Tarihi

2.2. Kurutulma Hikayesi

3. AMİK GÖLÜ FLORA VE FAUNASI

3.1. Molluska (Mollusca)

3.2. Krustasea (Crustacea)

3.3. Balıklar (Pisces)

3.4. Amfibiler ve Sürüngenler (Amphibians ve Reptiles)

3.5. Kuşlar (Aves)

3.6. Memeliler (Mammals)

4. KURUTULMA SONRASI ETKİLERİ

4.1. Ekonomik Etkiler

4.1.1. Kara Avcılığı

4.1.2. Balıkçılık

4.1.3. Tarım

4.1.4. Hayvancılık

4.2. Ekolojik (Çevresel) Etkiler

5. EKOLOJİK VE YÖNETİMSEL SORUNLAR

6. AMİK GÖLÜ’NÜN VAROLMA MÜCADELESİ

Kaynaklar

İndeks

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI