Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

Yazarlar: Burhan Doğan, Emre Çağlak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları

646 Sayfa

ISBN: 978-605-89443-7-4

Boyut: 14.8 x 21.0

Karton Kapak

2013

(görsel…, bilgi: kitapyurdu.com, kitapstore.com)

Kitap Hakkında

Avrupa Birliğine ihraç edilen tek hayvansal ürün su ürünleridir. Türkiye istatistik kurumunun 2011 yılı itibariyle su ürünleri avcılığının 1.143.272.172 TL, kültür balıkçılığının ise 1.270.028.140 TL doğrudan katma değer ürettiği bildirilmektedir.

Su Ürünleri Fakülteleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümleri, Ziraat Fakülteleri Su Ürünleri Bölümleri, Su Ürünleri Meslek Yüksek Okulları ile teknik personel yetiştirilmektedir. Su Ürünleri Sektörü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Liman Başkanlıkları ve Belediyeler eliyle doğrudan yönetilmektedir. Bununla birlikte su ürünleri kooperatifleri, birlikleri gibi kuruluşlar ile Su Ürünleri Mühendisleri Derneği, Ziraat Mühendisleri Odası gibi sivil toplum kuruluşlarınca da desteklenmektedir.

Su ürünleri sektörüyle doğrudan ya da dolaylı ilişkili kişi, kurum ve kuruluşlarının sektöre ait konularda kolay anlaşılabilmesi iş, işlem ve yönetimi kolaylaştırabilecektir. İletişimin akıcılığının sağlanması amacıyla iş bu sektörel terimleri sözlüğü; Mevzuat, İstatistik, Kimya, Biyoloji, Ekoloji, Navigasyon, Mikrobiyoloji, Meteoroloji, Malzeme Bilgisi, Balıkçılık, Oseanografi başlıkları altında, su ürünleri terimlerini ve Avrupa Birliğinin su ürünleri ile ilgili olarak kullandığı teknik terimleri içerecek şekilde hazırlanmıştır.

Su ürünleri terimlerinin sektörel eğitimde sektörel faaliyetlerde ve yazışmalarda aktif olarak kullanılması, yaygın anlaşılabilirliğe katkı sağlayacaktır. Su ürünleri terimlerinin akıcı kullanımı mesleki bütünleşmeyi sağlayacağı gibi, aynı zamanda Türkçenin kullanımına da katkı sağlayacaktır. Zira su ürünleri terimlerinin yanlış kullanılması, farklı dillerde kullanılan benzer kelimelerin de girişiyle tamamen anlaşılmaz, içinden çıkılmaz hale gelmektedir.

Su ürünleriyle iştigal edilen konuda konuşma ve yazışmada kullanılacak dilin anlaşılabilirliği, sektörün de sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. İhtiyaç duyulduğunda kullanabileceği dille hazırlanmaya çalışılan bu eser, akademisyen, öğrenci, yatırımcı veya tüketici gibi potansiyel kullanıcıların ilgisine ve kullanımına sunulmuştur. (Arka Kapaktan)

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI