Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türkiye ve Yunanistan Bakımından Ege'deki Karasuları Genişliği Sorunu

Türkiye ve Yunanistan Bakımından Ege'deki Karasuları Genişliği Sorunu

Türkiye ve Yunanistan Bakımından Ege'deki Karasuları Genişliği Sorunu

Yazar: Turgay Cin

Seçkin Yayıncılık

162 Sayfa

ISBN: 9789753472562

Boyut: 16.0 x 23.0

Karton Kapak

2000

(görsel ve bilgi: seckin.com.tr)

Kitap Hakkında

Farklı olaylarla sık sık gündeme gelmekte olan Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin, bilimsel düzlemde incelenmesi bu iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmenin ve sorunları çözümlemenin en sağlıklı yöntemlerinden biridir.

Farklı bakış açıları ve argümanların bilinmesi, bunlara karşı fikirler geliştirerek yeni politikalar üretmek bakımından zorunludur. Zaten genel olarak, çeşitli konularda diyalektik bir yönteme ve karşı tarafın bakış açısına başvurmadan cevap vermek ve çözümler üretmek de oldukça zordur.

Turgay Cin’in Türkiye ve Yunanistan Bakımından Ege’deki Karasuları Genişliği Sorunu isimli kitabında; Türk – Yunan ilişkileri; coğrafi, tarihsel, hukuki ve sosyo–politik boyutlarına ağırlık verilerek işlenmiş, Yunan yazarların görüşlerine de yer verilmiştir. Ayrıca yazar Yunanca bilmesinin avantajıyla, bu dilde yazılmış eserlerdeki fikirlere de geniş bir biçimde yer vermiş, böylece konuya zengin ve objektif bir bakış açısı katmıştır.

Farklı bakış açılarının iyi bir sentezini yapan kitap; içerik, atıf ve referans zenginliği bakımından takdire değer bir çalışmadır ve konuyla ilgilenenler için faydalı bir kaynak olacaktır.

Konu Başlıkları:

– Uluslararası Hukukta Karasularının Genişliği Sorunu

– Ege’de Coğrafi, Jeopolitik Etkenler ve İlgili İki Ülkenin Milli Kanunlarına Göre Karasuları Genişliği

– Ege Sorununa İlişkin Görüşler ve Değerlendirmeler

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI