Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

KMT - Kısa Mesafe Haberleşmesi Kuralları (Amatör Denizciler Ve Yat Kaptanları İçin )

KMT - Kısa Mesafe Haberleşmesi Kuralları (Amatör Denizciler Ve Yat Kaptanları İçin )

KMT - Kısa Mesafe Haberleşmesi Kuralları (Amatör Denizciler Ve Yat Kaptanları İçin )

Yazar: Hilmi Ece

Akademi Denizcilik Yayınları

65 Sayfa

ISBN: 978-605-89968-2-3

Kitap Hakkında

Deniz haberleşmesinin  teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği yenilikler paralelinde, Ortaya çıkan yeni sistemler, Kullanıcı personele önemli sorumluluklar getirmiştir. Bu sorumlulukların başında kullandıkları cihaz ve sisteme ünsiyet, pratiklik, usul, metot ve işletime olan yatkınlıktır. Tüm bu ünsiyetlerin ölçme değerlendirmesi de, elbetteki; sınavdır. Bu ihtiyacın giderilmesi de, ancak eğitim ile mümkündür.

Tüm bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan ” Kısa Mesafe Telsiz Haberleşmesi Kuralları”, VHF deniz haberleşmesinde yapılan yeni düzenlemelere uygun bilgiler içermesine özellikle dikkat edilmiştir.

Kısa Mesafe Telsiz Sınavlarına hazırlık amacını taşıyan bu kitabın, VHF telsiz sistemleri kullanıcılarına girecekleri sınavda ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri sağlayacağına inanmaktayız.

Deniziniz sakin pruvanız neta olsun (Önsözden).

İçindekiler:

Bölüm 1

Haberleşme

1.1. VHF Telsiz Telefon Haberleşmesi

1.2. Telsiz Telefon İşletme Usulleri

1.3. Sancakla Görünür Haberleşme

Bölüm 2

Donanım Ve Çalıştırma

2.1. VHF Telsiz Telefon Donanımı Ve Cihazın Çalıştırılması

2.2. VHF Kanallarda Haberleşme Yöntemleri

Bölüm 3

Haberleşme Kuralları

3.1. Haberleşmede Öncelik Sırası

3.2. Tehlike Haberleşmesi

3.3. Sahte Alarm (False Alert) İptali – Cancel Distress Alert

3.4. Acelelik (Aciliyet) Haberleşmesi Usulleri

3.5. Emniyet/ Güvenlik Haberleşmesi

Bölüm 4

Küresel Haberleşme

4.1. Küresel Deniz Tehlike Ve Emniyet Sistemi (GMDSS)

4.2. Deniz Gezici Servis Tanıtıcı Numaraları (MMSI)

4.3. DSC Haberleşme Tekniği

4.4. DSC ile Tehlike, Acelelik Ve Emniyet Uyarısı Gönderme

4.5. DSC Aygıtlarının Test İşlemleri

Bölüm 5

Deniz Güvenlik Bilgileri

5.1. NAVTEX Sistemi

Bölüm 6

Acil Durum GMDSS Cihazları

6.1. Acil Durum GMDSS Cihazları

6.2. GMDSS VHF El Telsizi Özellikleri

6.3. Periyodik Testler Ve Kontroller

Bölüm 7

Arama Ve Kurtarma (Search And Rescue – SAR)

7.1. Arama Ve Kurtarma (Search And Rescue – SAR)

Bölüm 8

Telsiz Mevzuatı

8.1. Telsiz Mevzuatı ( Önemli Maddeleri)

Bölüm 9

Soru- Cevap Çalışması

Kısaltmalar Ve Anlamları

Faydalanılan Kaynaklar

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI