Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Denizde Haberleşme (GMDSS)

Denizde Haberleşme (GMDSS)

Denizde Haberleşme (GMDSS)

Yazar: Zeki Haşimoğlu

Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık – KDY

182 Sayfa

ISBN: 9786254121050

Boyut: 15.5 x 23.5

Karton Kapak

2021

Kitap Hakkında

Denizde haberleşme dersi Güverte Bölümlerinde okutulan uygulamaya dayalı derslerden biridir.
Ticaret gemilerinde gerekli olan haberleşme ihtiyaçları, telsiz zabitleri veya güverte zabitlerince yürütülür. Son dönem ticaret gemilerinde haberleşme operasyonları büyük ölçüde güverte zabitleri tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle eğitim müfredatlarında önemli bir yere sahip olan Denizde Haberleşme dersinin iyi kavranması gerekir.
Gemide bulunan haberleşme cihazlarının etkin bir şekilde işletilmesi için cihazları tanımak ve onların kabiliyetlerini bilmek gerekir. Son yıllarda yaşanan büyük teknolojik ilerleme, haberleşme cihazlarının da değişmesine ve yenilerinin eklenmesine neden olmuştur. Buna paralel olarak telsiz mevzuatlarında yaşanan değişmeleri de yakından takip etmek gerekir.
Bu kitabı hazırlamamıza neden olan ana motivasyon, haberleşme cihazlarında ve mevzuatlarında yaşanan değişmelerdir. Denizcilik mesleği dinamik bir yapıya sahip olduğu için bilgiler çok çabuk güncellenmektedir. Güverte zabitleri ve diğer gemiadamları, sürekli olarak bilgilerini güncelleyerek yeni gelişmelere kendilerini adapte etmelidir.

Son bilgi ve güncellemelere göre hazırlanan bu kitabın zabit adayları, telsiz zabitleri, güverte zabitleri ve kaptanlar için faydalı olmasını dilerim.

Kapt. Zeki Haşimoğlu

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI