Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türk Lojistik Sektörünün Analizi Ve Alternatif Taşıma Modelleri

Türk Lojistik Sektörünün Analizi Ve Alternatif Taşıma Modelleri

Türk Lojistik Sektörünün Analizi Ve Alternatif Taşıma Modelleri

Yazar: Mehmet Ragıp Görgün

Akademisyen Kitabevi

171 Sayfa

ISBN: 9786257496087

Boyut: 16.0 x 24.0

2. Hamur

2021

(görsel: akademisyen.com, bilgi: dr.com.tr, akademisyen.com)

İçindekiler:

-ÖNSÖZ

-KISALTMALAR

-GİRİŞ

1. BÖLÜM – LOJİSTİK KAVRAMI VE GELİŞİMİ

1.1. Lojistiğin Tarihsel Gelişimi ve Tanımı

1.2. Lojistiğin Önemi

1.3. Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı (Outsourching)

1.3.1. Dış Kaynak Kullanımının Nedenleri

1.3.2. Dış Kaynak Kullanımının Yararları ve Sorunları

2. BÖLÜM – DÜNYA’DA LOJİSTİK

2.1. Dünya’da Lojistiğin Tarihsel Gelişimi

2.2. Dünya’da Lojistik Sektörünün Gelişimini Etkileyen Olaylar

2.2.1. Küreselleşme

2.2.2. Serbest Piyasa Ekonomisini Destekleyen Politikalar

2.2.3. Dış Kaynak Kullanımı

2.2.4. Yeni piyasalardaki artan talep ve yatırımlar

2.2.5. E-ticaret

2.3. AB’de Ulaştırma ve Gelişmeler

2.3.1. Avrupa Birliği’nin Tarihsel Gelişim Süreci

2.3.2. AB Ulaştırma Politikaları

2.3.3. Avrupa Birliği Ortak Ulaştırma Politikaları İçindeki Programlar

2.3.4. AB Koridorunda Türkiye’nin Yeri   

2.4. Dünya’da Taşımacılık Sektörü

2.4.1. Karayolu Taşımacılığı

2.4.2. Demiryolu Taşımacılığı

2.4.3. Denizyolu Taşımacılığı

2.4.4. Havayolu Taşımacılığı

3. BÖLÜM – TÜRKİYE’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ

3.1. Türkiye’nin Dış Ticareti ve Ülkelere Göre Dağılımı

3.2. Yük Taşımacılığımızın Ulaştırma Türlerine Göre Dağılımı

3.3. Karayolu Taşımacılığı

3.3.1. Tarihsel Gelişim

3.3.2. Karayolu Taşımacılığının Sorunları

3.4. Demiryolu Taşımacılığı

3.4.1. Tarihsel Gelişim

3.4.2. Türkiye’nin Uluslararası Demiryolu ile Entegrasyonu

3.4.3. Avrupa Ülkeleri ile Demiryolu Eşya Taşımacılığı

3.4.4. Komşu Ülkeler ile Demiryolu Eşya Taşımacılığı   

3.4.5. Demiryolu Yük Taşımacılığının Serbeştleşmesi

3.4.6. Demiryolları ve Karayolu Taşımacılığının Fayda Maliyet Analizi

3.4.7. Demiryolu Taşımacılığının Sorunları ve Önerileri

3.5. Denizyolu Taşımacılığı

3.5.1. Denizyolu Ulaştırma sektörünün Tarihçesi

3.5.2. Dış Ticaretimizde Denizyolunun Payı

3.5.3. Denizyolu Ulaştırma Altyapısı

3.5.4. Türkiye’de Liman ve İskelelerin Durumu

3.5.5. Denizyolu Taşımacılığı ve Limanlarımızda Yaşanan Problemler İle Öneriler

3.6. Havayolu Kargo Taşımacılığı

3.6.1. Havayolu Ulaştırma Sektörünün Tarihçesi

3.6.2. Havayolu Kargo Taşımacılığının Sorunları

4. BÖLÜM – KOMBİNE TAŞIMACILIK          

4.1. Kombine Taşımacılığın Tanımı

4.2. Kombine Taşımacılığının Önemi

4.3. Kombine Taşımacılığın Gelişimini Sağlayan Nedenler

4.3.1. AB Ulaştırma Politikaları ile Kombine Taşımacılığın Geliştirilmesine Önem Verilmesi     

4.3.2. Yüklerin Konterizasyonundaki Artış

4.3.3. Çevre Duyarlılığı

4.3.4. Ekonomik Nedenler

4.3.5. Karayollarındaki Yasal Sınırlamalar

4.4. Kombine Taşıma Türleri

4.4.1. Intermodal Demiryolu Taşıma Türleri

4.4.2. Intermodal Denizyolu Taşıma Türleri

5. BÖLÜM – KOMBİNE TAŞIMACILIK MODELİ OLARAK ÖNERİLEN İST-POTİ (GÜRCİSTAN) DENİZYOLU GÜZERGAHI (ROPAX TAŞIMA)

5.1. Akaryakıt ve Amortisman Tasarrufu:

5.2. Yol Bakım Maliyetlerinde Azalma ve Tasarruf Miktarının Belirlenmesi.

5.3. Türkiye Ekonomisine Katkı Sağlayacak Toplam Tasarruf Miktarı

-SONUÇ

-KAYNAKLAR

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI