Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Taşıyanın Gemiyi Sefere Elverişli Halde Bulundurma Yükümlülüğü

Taşıyanın Gemiyi Sefere Elverişli Halde Bulundurma Yükümlülüğü

Taşıyanın Gemiyi Sefere Elverişli Halde Bulundurma Yükümlülüğü

Yazar: Göksal Kayapınar

On İki Levha Yayıncılık

xvii + 231 Sayfa

ISBN: 978-625-432-564-9

Boyut: 16.0 x 23.5

1.Hamur

2023

Kitap Hakkında

Bu çalışma yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. İstanbul Denizcilik İhtisas Mahkemesi başkanı olarak yaklaşık on yıldır sürdürdüğüm görevimdeki mesleki bilgi birikimimin akademik bir boyut kazanması arzusu, çalışmanın en önemli motivasyon kaynağı olmuştur. Kitapta, taşıyanın gemiyi yolculuğun başlangıcında denize, yola ve yüke elverişli halde bulundurma yükümlülüğü, bu yükümlülüğün ihlalinin sonuçları navlun sözleşmesinin her türü bakımından cevap bulacak şekilde incelenmiş olup, deniz ticaretinde önemli bir potansiyele sahip olan “konteyner taşımacılığına” ayrıca yer verilmiştir. Kitapta, incelenen konuların uygulamada karşılaşılan olaylarla sentezlenerek ele alınması göz önünde bulundurulmuştur. Bu çerçevede konularla bağlantılı olarak İstanbul Denizcilik İhtisas Mahkemesi tarafından verilen kararlara geniş bir şekilde yer verilmiştir.

İçindekiler

– GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM – NAVLUN SÖZLEŞMELERİ

I. GENEL OLARAK

II. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN TANIMI

III. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI

A. Eşya Taşımanın Üstlenilmesi
B. Taşımanın Deniz Yoluyla Yapılması
C. Taşıma Aracının Gemi Olması
D. Taşıyanın Eşyanın Zilyetliğini Elde Etmiş Olması
E. Taşımanın Ücret (Navlun) Karşılığında Yapılması
F. Taşıyanın Taşıma Taahhüdünde Bulunması

IV. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

V. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI

VI. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE İLGİLİLERİ

A. Taşıyan
B. Taşıtan
C. Yükleten
D. Gönderilen

VII. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ

A. Genel Olarak
B. Yolculuk Çarteri Sözleşmesi
C. Kırkambar Sözleşmesi
D. Alt Navlun – Asıl Navlun Sözleşmesi

VIII. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ

A. Genel Olarak
B. Kurulması
C. Konusu ve Hükümleri
D. Hukuki Niteliği

İKİNCİ BÖLÜM – TAŞIYANIN GEMİYİ SEFERE ELVERİŞLİ HALDE HAZIR BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

I. GENEL OLARAK

II. ELVERİŞLİLİĞİN NİSBİ (GÖRECELİ) OLMASI

III. ELVERİŞLİLİĞİN UNSURLARI

A. Denize Elverişlilik
B. Yola Elverişlilik
C. Yüke Elverişlilik

IV. ELVERİŞLİLİK KONUSUNDAKİ SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ

V. ELVERİŞLİLİKLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜĞÜN KAPSAMI

A. Başlangıçtaki Elverişsizlik-Sonraki Elverişsizlik
B. Zaman Açısından
C. Tehlikenin Niteliği Açısından

VI. KONTEYNER TAŞIMALARINDA SEFERE ELVERİŞLİLİK

A. Genel Olarak Konteyner Taşımacılığı
B. Konteynerin Elverişliliğinin MS’ler ile TTK’daki Yeri
C. Konteynerin Elverişsizliğinden Sorumluluk

VII. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİNDE SEFERE ELVERİŞLİLİK

VIII. TTK’nın 1141. MADDESİNİN EMREDİCİLİĞİ

IX. ELVERİŞLİLİK İLE İLGİLİ ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

A. Genel Olarak
B. Geminin Elverişliliği Konusunda Uluslararası Düzenlemeler
C. Seyir Emniyetine İlişkin Düzenlemeler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – TAŞIYANIN GEMİYİ SEFERE ELVERİŞLİ HALDE BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ

I. TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI

A. Kusur
B. Zarar
C. İspat Külfeti

II. TAŞIYANIN EYLEMLERİNDEN SORUMLU OLDUĞU KİŞİLER

A. Genel Olarak
B. İçerik Bakımından

III. TAŞIYANIN TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI

A. Genel olarak
B. Kapsamı
C. Eşyanın Zıya veya Hasarının Navluna Etkisi

IV. TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI

A. Genel Olarak
B. Sorumluluğun Üst Sınırı

V. SORUMLULUK SINIRININ EMREDİCİ NİTELİĞİ

VI. SINIRLI SORUMLULUKTAN YARARLANMA HAKKININ KAYBI

A. Genel Olarak
B. Kast ve Pervasızca Hareket
C. İspat Yükünün Dağılımı

-SONUÇ

-KAYNAKÇA

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI