Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Uygarlık Ve Lojistik - 5

Uygarlık Ve Lojistik - 5

Uygarlık Ve Lojistik - 5

Yazarlar: Fatih Boz, Hüseyin Tamer Hava, Ramazan Erturgut

Dorlion Yayınları

234 Sayfa

ISBN: 9786253680732

Boyut: 13.5 x 21.0

Karton Kapak

2023

(görsel: dorlionyayinlari.com, bilgi: kitapyurdu.com, dorlionyayinlari.com)

Kitap Hakkında

Uygarlık kavramı, geçmişten bugüne gelen insan uğraşlarının kentsel yaşamla ve kentsel kültürle bileşkesini ifade etmekte, çoğu zamanda medeniyet ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Genel olarak ulusal kültürün, bir iş veya teknoloji özelinde yoğunlaşması o alanda ulaştığı uygarlık düzeyini sembolize etmektedir. Diğer taraftan, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, gün geçtikçe organizasyonların âdeta yeni bir işletme fonksiyonu gibi rekabet güçlerine tesir eden bir fenomen hâlini almakta, lojistik sistemlerin varlığı ve verimliliği de ülkelerin uluslararası ticaretine yön vermektedir. 2007 yılından itibaren, Dünya Bankası tarafından yayımlanan ve ülkelerin lojistik performanslarını değerlendiren Lojistik Performans İndeksi (LPİ) bu anlamda kabul gören çağdaş bir sıralama ve sınıflandırma aracı olma işlevini sürdürmektedir. LPİ sıralamaları incelendiğinde, esasen uygarlığın beşiği olarak kodlanan ülkelerin önemli bir kısmının üst sıralarda ya hiç yer almadıkları ya da sürdürülebilir bir performans gösteremedikleri anlaşılmaktadır. Küresel düzeydeki bazı ağır sıklet ülkelerin ise, ulusal kültürleri ve teknolojileri ile yoğurdukları lojistik becerilerini, âdeta bir çekirdek yetenek gibi kullanarak medeniyetlerini lojistik uzmanlıkları ile besledikleri görülmekte, son yıllarda bunların arasına Avrupalı ve Asyalı küçük ölçekli ülkelerin de katılmaya başladıkları anlaşılmaktadır.

Bu kitap, çağının lojistik kültürünü ve lojistik uygulamalarını, başarı ve başarısızlığa tesir eden faktörleri ekseninde yorumlayarak içerisine dâhil ettiği, ülke analizleri bağlamında incelemektedir. Eser içeriğinde, Lojistik Performans İndeksi’nde bugüne kadar ilk 10 sırada en fazla kendisine yer bulan ülkelerin, ikili karşılaştırmaları sunulmuştur. Serinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kitabından farklı olarak bu eserde Hollanda-Avustralya ülke karşılaştırmasına yer verilmiştir. Genel olarak ülke incelemeleri ve incelenen ülkelerin birbiri ile kıyaslanmasında, ülkelerin lojistik profilini yansıtan başat ve standart boyutlara ilgi duyulmuş, her inceleme bir SWOT Analizi ile sonlandırılmıştır.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI