Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Piri Reis'in Gemileri - Rönesans Sanatına Meydan Okuma

Piri Reis'in Gemileri - Rönesans Sanatına Meydan Okuma

Piri Reis'in Gemileri - Rönesans Sanatına Meydan Okuma

Yazar: Okay Sütçüoğlu

Ötüken Neşriyat

146 Sayfa

ISBN: 9786051557861

Boyut: 24.0 x 27.0

Ciltli Kapak – Kuşe Kağıt

2019

(görsel: kitapambari.com, bilgi: otuken.com.tr)

Kitap Hakkında

Okay Sütçüoğlu, Kitab-ı Bahriye’deki gemilerin teknik analizlerini yaparken bunların birer detay olmaktan daha fazla anlam taşıdığını keşfetmiş, çok küçük ölçekli alanlara sığdırılan bu gemilerin daha büyük nispette yeniden çizimleri üzerinden, onların birer teknik çizim unsuru değil, Rönesans sanatının benzer örneklerine meydan okuyan, sıra dışı sanatsal üsluba sahip bir sanatçının elinden çıktıkları sonucuna varmıştır. Pieter Bruegel’in büyük boyutlu gemi resimleriyle yapılan mukayesenin daha da netleştirdiği özgün ve çarpıcı sonuçları içeren kitap, salt Türk denizcilik tarihinin değil, Türk sanat tarihinin de ilgi alanına giren benzersiz bir monografi olarak öne çıkmaktadır.

İster çektiri ister yelkenli olsunlar, on sekizinci yüzyıl öncesi Osmanlı gemileri hakkında çok az şey biliyoruz. Osmanlı arşivlerindeki oldukça teferruatlı tersane ve maliye kayıtları ne yazık ki gemi mimarisinin teknik detaylarını yansıtmadığından bu alanda yazılanlar bahriye tarihinden çok müessese tarihi olarak karşımıza çıkmaktadır. Batı’daki teknik gelişmelerin detaylı bir şekilde anlatıldığı yabancı dildeki monografilerin ülkemizde dolaşıma girmemesi, temel kaynaklarda dahi karşımıza gemi teknolojisinin on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda geçirdiği tarihsel gelişimin mantığına tamamen ters malumatlar çıkması sonucunu doğurmaktadır. (…) Elinizdeki değerli eserin müellifi Okay Sütçüoğlu, Osmanlıların en önemli denizci ve haritacılarından biri olan Piri Reis’in meşhur eseri Kitab-ı Bahriye’deki gemi çizimlerinin detaylı bir incelemesini içeren eserinde, birçok el yazmasında tam bir sayfayı dolduran minyatürlerde bulamadığımız kesinliği Piri Reis’in haritalarının üzerindeki 1-2 santimlik gemilerde aramayı akıl etmiştir. Askerî geçmişinin verdiği tecrübeyle biz masabaşı tarihçilerinin analizlerinin ötesine geçmeyi başarmış ve alanda büyük bir boşluğu dolduracak bir eser kaleme almış gözükmektedir. Hem genel okuyucuya hitap eden hem de konunun uzmanı bahriye tarihçilerine değerli bilgiler sunan bu şayanıtakdir kitabın aynı zamanda yeni nesil araştırmacılar için bir metodolojik kılavuz vazifesi göreceğinden hiç şüphem yok. – Emrah Safa Gürkan

Bağlantı:

https://www.otuken.com.tr/u/otuken/docs/p/i/piri-reisin-gemileri-1-16-1556201631.pdf

İçindekiler

-Osmanlı Bahriye Tarihinde Çığır Açacak Bir Tetkik – Emrah Safa Gürkan 09

-GİRİŞ 11

-Piri Reis’in Kitab-ı Bahriyesi 14

-Türk Resim Sanatı Kapsamında Kitab-ı Bahriye 17

Kitab-ı Bahriye Ve Dünya Haritasındaki Figürleri Kim Çizdi ? 22

-Piri Reis Ve Haydar Reis (NİGÂRÎ) 23

-Piri Reis’in eserlerinde Yer Alan Dönem Gemileri 28

Göke / Cog / Cocca / Kuka 33

-Piri Reis’in Gökesi 37

Karavela / Caravela / Caravel 40

Karaka / Carrack 47

-Piri Reis’in Karakaları / Barçaları 49

Mavna / Baştarda/ Bastard 57

-Piri Reis’in Mavna / Baştardası 60

-Resmin, Gemi Tekniği Ve Estetik Açıdan Değerlendirilmesi 61

Galeasse / Galeass / Galeaze 63

-Piri Reis’in Galeassı 64

Kadırga 68

-Bir Osmanlı Kadırga Filosunun Gösterimi Ve Anlattıkları 76

-Resim Üzerine Genel Bir Değerlendirme 79

Kayık / (Olası) Karamürsel 80

-Çok Küçük Ölçekli Araçlar (Sandal, Filika, Gondol) 85

-Bazı Özel Tekneler 93

-Toplu Gösterimler 95

-Mesaj Veren Tekneler 97

-Yelken Direksiz Kadırga Ve Kaliteler 104

-Perspektifli Ve Hareketli Gösterimler 109

-Rönesans Sanatı Örnekleri İle Bazı Mukayeseler 128

-KAYNAKÇA 138

-DİZİN 144

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI