Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Osmanlı İmparatorluğu Ve Floransa - Akdeniz'de Diplomasi, Ticaret Ve Korsanlık 1453-1599

Osmanlı İmparatorluğu Ve Floransa - Akdeniz'de Diplomasi, Ticaret Ve Korsanlık 1453-1599

Osmanlı İmparatorluğu Ve Floransa - Akdeniz'de Diplomasi, Ticaret Ve Korsanlık 1453-1599

Yazar: Mikail Acıpınar

Türk Tarih Kurumu Yayınları

492 Sayfa

ISBN: 978-975-16-3220-3

Boyut: 16.0 x 24.0

Taslama Kapak – İvory Kağıt

2016

(görsel: babil.com, bilgi: ttk.ayk.gov.tr, alternatifkitap.com, babil.com)

Kitap Hakkında

İtalya, Eski Dünya’nın merkezini oluşturan Akdeniz Dünyasında insanlık tarihinin gördüğü büyük imparatorluklardan olan Roma‘yı ve Hristiyanlık aleminin ruhani liderliğini topraklarında barındırması nedeniyle bu coğrafyada yüzyıllarca egemen olmuştur. Askeri, idari, dini, diplomatik, teknik ve sanatsal alanlardaki üstünlükleriyle birlikte Doğu-Batı eksenli ticari hareketliliği de kontrol ederek yönlendiren İtalyanlar sahip oldukları gücü zamanla daha da artırmışlardır.

İstanbul’un fethiyle birlikte Devlet-i Aliyye‘nin bir dünya gücü olarak ortaya çıkışı ve izleyen süreçte coğrafi keşiflerde şekillenen Yeni Dünya Düzeninde başta Venedik , Ceneviz ve Floransa (Firenze) olmak üzere birçok İtalyan şehir devlet politikalarını Karadeniz, Boğazlar, Adalar Denizi ve Akdeniz çevresiyle art bölgelerine haklim olan Osmanlılarla iyi ilişkiler yürütmek üzerine kurgulamak zorunda kalmışlardır.

Floransa‘da Cosimo (de’Medici,1389-1464)‘nun 1434’te devlet yönetimini ele geçirmesiyle yaklaşık üç yüz yıl sürecek olan Medici Ailesi‘nin iktidarı başlamıştır. II.Mehmed‘in saltanatında tanınan himaye ve ayrıcalıklar dolayısıyla rakiplerine karşı ticari ve diplomatik üstünlük kazanan Floransalılar, Osmanlıların Avrupa siyasetindeki yeni ve en kıymetli müttefiki haline gelmiştir. Sultan Süleyman‘ın XVI. yüzyıldaki muhteşem iktidarında Venedik‘in eski güç ve itibarını yeniden kazanmasına Mecidi yönetimininse daha çok İspanyol/Habsburg yanlısı siyaset izlemeye başlaması Floransa‘nın saygınlık ve güvenilirliğini yitirmesine neden olmuştur. 1569’da Toskana Grandukalığı (II Granducato di Toscana) adını alan devletin desteğiyle kurulan Santo Stefano Şövalyeleri Tarikatı ve devlet donanmasına ait gemilerin Cerbe ve Malta seferlerinde Osmanlı karşıtı cephede yer almaları tüm Floransalı‘ların Türk ülkesinden sınır dışı edilmelerine yol açmıştır. Böylece yaklaşık yüzyıl kadar süren iki devlet arasındaki dostane ilişki yerini Akdeniz‘de yaşayan korsan savaşlarını bırakmıştır.

İtalyan denizci tüccar devletlerin Doğu dünyasındaki varlık ve faaliyetlerinin aydınlatılması bütünüyle Akdeniz tarihine katkı sağlayacaktır. Elinizdeki eser, Rönesans‘ın kalbi sayılan Floransa/Toskana Büyük Dukalığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki siyasi, diplomatik, ticari ve askeri ilişkilere ışık tutmaktadır. Dr.Mikail Acıpınar birincil kaynkalara dayalı kapsamlı ve titiz araştırmalar sonucunda kaleme aldığı çalışmasıyla alanında son derece önemli boşluğu doldurmuş ve tarihçiliğimize değerli bir eser kazandırmıştır. Prof.Dr.Vehbi Güntay – Ege Üniversitesi

İçindekiler:

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

KAYNAKLAR ÜZERİNE

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM – OSMANLI-FLORANSA İLİŞKİLERİNİN İLK EVRESİ (1453-1512)

I. İstanbul’un Fethi ve Floransalılar

-Fatih’in Floransa Siyaseti

-Osmanlı-Venedik Savaşı (1463-1479) ve Floransa’nın Yükselişi

-Pazzi Suikastı ve Osmanlı-Floransa Diplomasisi .45 Türklerin İtalya’yı Fethetme Girişimi ve Floransa’nın Tutumu

II.  II. Bayezid Döneminde Osmanlı-Floransa Münasebetleri

-Osmanlı Ajanları Floransa’da: Cem Sultan Meselesi

-İstanbul’da Floransa Elçileri

III.  İstanbul’da Floransa Baylosluk Kurumu

-Floransa Baylosları

-Baylosluk Görevlileri

-Galata’da Floransa Kolonisi

IV.  15. Yüzyılda Osmanlı-Floransa Kültürel İlişkileri

İKİNCİ BÖLÜM – OSMANLI İMPARATORLUĞU VE DEĞİŞEN AKDENİZ DÜNYASI (1512-1578)

I. Belirsizlik Dönemi: I. Selim ve Floransa

II. Sonun Başlangıcı: Kanuni Sultan Süleyman ve Floransa

-Turgut Reis’in Piombino Çıkarması (1555)

-Santo Stefano Şövalyeleri Tarikatı’nın Kuruluşu (1562)

III. Malta Kuşatması ve Floransalıların İstanbul’dan  Kovulması (1566)

IV. Dukalıktan Grandukalığa: II. Selim Dönemi  Osmanlı-Toskana İlişkileri

V.  Toskana Grandukalığı’nın Barış Çabaları ve  Elçilik Faaliyetleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KORSANLIK VE DİPLOMASİ (1574-1599)

I. Akdeniz’de Korsan Savaşları ve Santo Stefano Şövalyeleri

-Tarikat Şövalyeleri Osmanlı Sularında .215 Toskana Ülkesinde Müslüman Esirler

II. Osmanlı-Avusturya Savaşlarında Toskana Birlikleri

III. İstanbul’da Bir Toskana Elçisi: Neri Giraldi (1598)

IV.  Santo Stefano Şövalyelerinin Sakız Baskını (1599)

DÖRDÜNCÜ – BÖLÜM FLORANSA VE TİCARET

I.  Ticari İmtiyazlar

II.  Floransa Ticaret Yolları ve Osmanlı Gümrük Rejimi

-Ticaret Yolları

-Gümrük Uygulamaları

III. Osmanlı Ülkesinde Floransa Ticareti Bursa Pazarı 335 Ticari Mallar

IV. Osmanlı Dünyasında Floransa Ticari Sistemi

-Yünlü Kumaş Ticareti Yapan Şirket Temsilcileri

-İpekli Kumaş Ticareti Yapan Şirket Temsilcileri

-Floransalı Tüccarların Ticari Yöntemleri

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN

EKLER

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI