Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Osmanlı Deniz Ticaretinin Yükselen Değeri Mersin (1812-1922)

Osmanlı Deniz Ticaretinin Yükselen Değeri Mersin (1812-1922)

Osmanlı Deniz Ticaretinin Yükselen Değeri Mersin (1812-1922)

Editör: Mehmet Mazak

Mersin Deniz Ticaret Odası Yayınları

304 Sayfa

ISBN: 978-605-137-239-6

(görsel: levantineheritage.com, bilgi: mdto.org.tr, nadirkitap.com)

Kitap Hakkında

Bugün,  ‘Doğu Akdeniz’in en önemli liman kentlerinden biri’ olarak tanımlanan Mersin’i bu konuma taşıyan ticari hayatın oluşumunu ve tarihi mirasımız olan deniz ticaret kültürümüzü bilmek, belgelemek ve gelecek kuşaklara aktarmak bilinci ve sorumluluğuyla çalışmayı kitaba dönüştüren Mersin Deniz Ticaret Odası, eseri tüm araştırmacıların ve ilgililerin hizmetine sunuyor.

“Kalbimin yarısı dünyanın hayran olduğu yaşadığım şehir İstanbul, diğer yarısı doğduğum şehir Mersin’dir. Şehrine ve kültürüne sahip çıkmak bizlerin en büyük görevidir” diyen Yazar Mehmet Mazak, kitabın amacını  “19. yüzyılda Mersin’in yepyeni bir kent ve Osmanlı deniz ticaretinin yükselen değeri olarak ortaya çıkışını, döneme ait belgeler eşliğinde ele almak ve Mersin’in kent kimliği kazanmasında Mersin Limanı ve deniz ticaretinin etkisi ile beraber, Mersin’in Osmanlı deniz ticareti içindeki yerini anlayabilmemizi sağlayacak tespitlere ulaşabilmek “ olarak açıklıyor.

Altı bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde genel olarak Türk denizcilik tarihine, ikinci bölümde, Mersin’in genel tarihine ve kuruluşunda etkili olan iç ve dış dinamiklere yönelik bilgilere yer veriliyor.

Üçüncü bölüm; Osmanlı deniz ticaretinin yükselen değeri olarak, Mersin’deki deniz ticaretine ve deniz ticaretinin Mersin’in kentsel gelişimindeki etkisine yönelik bulguları içeriyor.

Dördüncü bölüm, 19. yüzyılda Mersin’de deniz ticaretine ilişkin bilgiler içerirken, beşinci bölümde, 1850-1922 yılları arasında Mersin’de sosyal yapı ve gündelik hayata dair izler okuyucuya aktarılıyor.

Kitabın altıncı bölümünde ise, Mersin denizcilik tarihi ve kültürü ile ilgili genel bir değerlendirmeyi kapsayan sonuç bölümü yer alıyor. Son bölümde ise  Mersin Limanı ve iskeleleri ile Osmanlı arşiv belgelerinden orijinal belgelere ve transkripsiyonuna yer veriliyor.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI