Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Memlük-Kıbrıs İlişkileri - Kıbrıs'ta İlk Türk Hâkimiyeti

Memlük-Kıbrıs İlişkileri - Kıbrıs'ta İlk Türk Hâkimiyeti

Memlük-Kıbrıs İlişkileri - Kıbrıs'ta İlk Türk Hâkimiyeti

Yazar: Fatih Yahya Ayaz

Türk Tarih Kurumu Yayınları

167 Sayfa

ISBN: 978-975-16-3189-3

Taslama Kapak – İvory Kağıt

2016

İçindekiler:

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

I. Çalışmanın Kapsamı ve Yöntemi

II. Kaynak ve Araştırmalar

A. Kaynaklar
B. Araştırmalar

III. Ana Hatlarıyla Memlük Devleti

IV. Memlükler Dönemine Kadar Kıbrıs

A. Kıbrıs İsminin Kökeni ve Kıbrıs’ın Coğrafi Konumu

B. Ana Hatlarıyla Memlükler Dönemine Kadar Kıbrıs Tarihi

BİRİNCİ BÖLÜM – KIBRIS’IN FETHİNE GİDEN SÜREÇ

I. Doğu Akdeniz’de Memlükler’in Haçlılar ve Müttefikleriyle Mücadelesinin Belirleyicileri: Din, Siyaset ve Ticaret

II. Memlük Devleti’nde Denizcilik Meselesi

III. Adanın Fethine Kadar Memlük-Kıbrıs Münasebetleri

İKİNCİ BÖLÜM – KIBRIS’IN FETHİ VE SONUÇLARI

I. Kıbrıs’ın Fethi

A. Birinci Kıbrıs Seferi

B. İkinci Sefer

C. Üçüncü Sefer ve Adanın Fethi

II. Kıbrıs’ın Fethinden Sonraki Gelişmeler

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN

EKLER

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI