Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Kızılay Belgeleri Işığında Yunanistan'da Ölüm, Açlık, İşgal 1939-1949

Kızılay Belgeleri Işığında Yunanistan'da Ölüm, Açlık, İşgal 1939-1949

Kızılay Belgeleri Işığında Yunanistan'da Ölüm, Açlık, İşgal 1939-1949

Hazırlayan: Ulvi Keser

Türk Kızılayı Yayınları

874 Sayfa

ISBN: 978-605-5599-02-7

2010

(görsel ve bilgi: kizilay.org.tr)

Kitap Hakkında

Türk Kızılayı, Türk halkının dünyaya uzattığı merhamet eli olarak yaklaşık bir buçuk asırdır ulvi bir görevi büyük bir özveri ile yerine getirmektedir. Kurulduğu 1868 yılından bu yana halkımızın ve özellikle yakın coğrafi komşularımızın başına gelen her türlü felakette görev alan ve tarihe tanıklık eden Türk Kızılayı,maalesef bu tanıklığını ilgililere ve yeni nesillere taşıyacak çalışmaları ihmal etmiştir.

Elbette ki yapılan her türlü yardım çalışmasının yazışmaları Türk Kızılay arşivlerindeki yerlerini almıştır. Ancak bu çalışmaları arşivlerden kurtarmak ve yardımlaşma duygusunun cisimleşmiş hali olan Türk Kızılay’nı anlatacak eserler haline getirmek bizler için tarihi bir görev olmuştur.

Bu görevi yerine getirebilmek amacıyla bir çalışma başlatılmıştır. Türk Kızılayı Kitaplığı olarak adlandırılan bu çalışmada ilk olarak Kızılayı’mızın tarihine ışık tutaca belgelerin kitaplaştırılması hedefleştirilmiştir. Zaman içinde ise güncel çalışmalar kitaplaştırılacaktır. Türk Kızılayı, tarihi tanıklığıyla dünün daha iyi anlaşılmasında, bugünün bu bilgiler ışığında değerlendirilmesinde ve geleceği planlarken ulusumuzun geçirdiği acılı sürecin bilinmesinde büyük yarar görmektedir.

Türk Kızılayı Kitaplığı serisinin oluşumuna fikirleri ve emekleriyle destek veren herkese teşekkürü bir borç biliriz.

İçindekiler:

ÖNSÖZ  9

SUNUŞ 11

KISALTMALAR 25

GİRİŞ

A- İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ  27

B- İTALYA VE ALMANYA’NIN YUNANİSTAN’I İŞGAL PLANLARI VE GİRİT  39

C- SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN DURUMU 70

BİRİNCİ BÖLÜM

A- YUNANİSTAN’A YARDIM FAALİYETLERİNİN BAŞLATILMASI 83

1- Alman İşgali ve Büyük Açlık Döneminde Yunanistan’ın Durumu 88

2- Büyük Açlık Dönemi ve Sonrasında Yunanistan’da Ölümler 120

3- Yunanistan’da Yaşayan Yahudilerin Durumu 135

4- Türkiye’deki Kurum ve Kuruluşların Yardım Faaliyetleri 141

5- Yunanistan’a Askeri Yardım Gönderilmesi 154

B- DENİZ YOLUYLA YUNANİSTAN’A YARDIMLARIN BAŞLAMASI 159

1- Yabancı Elçiliklerle Görüşmeler ve Yardım Faaliyetleri 168

2- Yunanistan’da Ekonomik Durum ve Katlanılamaz Sıkıntıların Ortaya Çıkması 178

3- Kara Para, Yüksek Enflasyon ve Paranın Kıymetsizliği 190

4- Yunanistan’da Açlık Trajedisi ve İngiliz Ambargosu 194

C- KURTULUŞ VAPURUYLA YARDIMLARIN BAŞLAMASI 219

a) Kurtuluş Gemisinin Birinci Yunanistan Seferi 221

b) Kurtuluş Gemisinin İkinci Yunanistan Seferi 262

c) Kurtuluş Gemisinin Üçüncü Yunanistan Seferi 273

ç) Kurtuluş Gemisinin Dördüncü Yunanistan Seferi 283

d) Kurtuluş Gemisinin Beşinci Yunanistan Seferi 288

e) Kurtuluş Gemisinin Altıncı ve Son Yunanistan Seferi 306

İKİNCİ BÖLÜM

A- TUNÇ, KONYA VE DUMLUPINAR’LA YARDIM FAALİYETLERİ 331

a) Dumlupınar Gemisinin Birinci Yunanistan Seferi 340

b) Dumlupınar Gemisinin İkinci Yunanistan Seferi 358

c) Dumlupınar Gemisinin Üçüncü Yunanistan Seferi 368

ç) Kızılay Temsilcisi Feridun Demokan Hakkında Soruşturma Açılması 383

d) Dumlupınar Gemisinin Dördüncü Yunanistan Seferi 392

e) Dumlupınar Gemisinin Beşinci Yunanistan Seferi 395

f) Dumlupınar Gemisinin Altıncı Yunanistan Seferi 407

B- 1000 YUNAN ÇOCUĞUN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ 412

1- Çocukların Barınacağı Yerlerin Ayarlanması 432

2- Yunan Çocukların Türkiye’ye Gönderilmemesi 456

C- YUNAN ADALARINA YARDIM FAALİYETLERİ 468

1- Kuşadası’ndan Yunan Adalarına Yapılan Yardım Faaliyetleri 483

2- Adalardan Kaçarak Türkiye’ye Sığınanlar 504

3- Çeşme’ye Sığınan Yunan Mülteciler ve Ilıca Mülteci Kampı 525

4- Kıbrıs’a Gitmek İsteyen Yunan Mülteciler 541

5- Yunanistan’a Yabancı Yardım Faaliyetleri 549

Ç- YUNANİSTAN’LA HABERLEŞMENİN SAĞLANMASI VE KIZILAY POSTASI 555

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

A- YABANCI ESİRLERE YARDIM FAALİYETLERİ 563

1- Mülteci Kavramı ve Bunlarla İlgili Alınan Kararlar 568

2- Mültecilere ve Esirlere Yardım Faaliyetlerinin Başlaması 572

3- Mersin ve İzmir’de Esir Değişimi 582

I- İzmir’de Yapılan Birinci Esir Değişimi 583

II- Mersin’de Yapılan İkinci Esir Değişimi 588

III- İzmir’de Yapılan Üçüncü Esir Değişimi 591

IV- İzmir’de Yapılan Dördüncü Esir Değişimi 594

V- İzmir’de Yapılan Beşinci Esir Değişimi 595

B- TÜRKİYE’YE YÖNELİK SAVAŞ İHLALLERİ VE ASKERİ MÜLTECİLER 599

1- Türkiye’ye Yönelik Savaş İhlalleri, Sivil ve Askeri Mülteciler 621

2- Türk Gemilerine Yapılan Saldırılar 645

C- 1943 – 1944 DÖNEMİNDE YAŞANAN GELİŞMELER 649

1- Atina Üniversitesi’ne Yapılan Yardım Faaliyetleri 682

2- Demiryolcular ve Balıkçıların Yardım Faaliyetleri 687

3- Ege Vapuru ile Yapılan yardım Faaliyetleri 695

Ç- RODOS KONSOLOSLUĞUNUN BOMBALANMASI 698

D- ÇOCUKLARA YARDIM FAALİYETLERİNİN TEKRAR BAŞLAMASI 703

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM A. 1945 YILI VE SAVAŞ SONRASI GELİŞMELER 711

1- Konya Vapurunun Seferlerine Başlaması ve Diğer Türk Gemileri 714

2- Yunan Adalarına Yönelik Yardım Faaliyetleri 729

a) Leros Adasına Yönelik Faaliyetler 734

b) Kalimnos Adasına Yönelik Faaliyetler 736

c) İstanköy (Kos) Adasına Yönelik Faaliyetler 741

ç) Rodos Adasına Yönelik Faaliyetler 744

3- Mülteci Kamplarının Kapatı lması Meselesinin Gündeme Gelmesi 749

4- Kastamonu Mülteciler Misafirhanesi 755

B- YUNANİSTAN’DAN GELEN MİNNET DUYGULARI 764

C- YUNANİSTAN İÇ SAVAŞI VE TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ 768

Ç- SAVAŞ SONRASI DÖNEM VE TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ  778

1-Yunanistan’da Ekonomik Hayat ve Yaşanılan Sıkıntılar 782

2-Adalarda Yaşayan Türklere Yönelik Faaliyetler ve Yaşanılan Sıkıntılar 787

D- YARDIM FAALİYETLERİNDE KULLANILAN TÜRK GEMİLERİ 812

E- KURTULUŞ GEMİSİNİN ENKAZINA ULAŞILMASI 816

SONUÇ 819

BİBLİYOGRAFYA 823

Bağlantı:

http://www.kizilay.org.tr/upload/Dokuman/Dosya/44725967_kizilay-belgeleri-isiginda-olumaclikisgal-docdrulvi-keser-ki.pdf

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI