Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Kıta Sahanlığı, Hukuki Rejimi Ve Ege Denizi Uyuşmazlığı

Kıta Sahanlığı, Hukuki Rejimi Ve Ege Denizi Uyuşmazlığı

Kıta Sahanlığı, Hukuki Rejimi Ve Ege Denizi Uyuşmazlığı

Yazar: Nurser Gökdemir Işık

Dokuz Eylül Yayınları

220 Sayfa

ISBN: 9789754412734

2010

(görsel: virahaber.com, bilgi: deu.edu.tr)

Kitap Hakkında

 

Kitapta, kıta sahanlığı kavramı, hukukî rejimi ve Uluslararası yargı kuruluşlarının ilgili kararları incelenmiş, Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde önemli bir yeri bulunan Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı konusunda kronolojik bir çalışma yapılmıştır.

Kitabın birinci bölümünde kıta sahanlığı kavramı ve tarihî gelişimi, ikinci bölümde bu deniz alanı üzerinde devletlerin yetkileri ve hakları üzerinde durulmuş ve devlet uygulamalarından biri olan ortak kalkınma kavramı incelenmiştir. Üçüncü bölümde kıta sahanlığının sınırlandırılması, sınırlandırma konusunda oluşan ihtilaflar ve çözümleri konusu, kıta sahanlığının sınırlandırılması davaları ve deniz alanlarının sınırlandırılması davaları dikkate alınarak belirlenmiş toplam on beş dava, uyuşmazlığın tanımlanması, tarafların uyuşmazlık ile ilgili iddiaları ve verilen karar başlıkları altında incelenmiştir. Uyuşmazlıklara ilişkin kararlar ayrıca 1958 tarihli Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nden sonra ve 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nden sonra verilen kararlar olarak ikiye ayrılmıştır. Dördüncü bölümde, Akdeniz ve Karadeniz’deki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlandırma uygulamaları incelendikten sonra Ege Denizi’nde Türkiye ile Yunanistan arasındaki uyuşmazlıklardan bir tanesi olan kıta sahanlığı uyuşmazlığının tarihî incelemesi yapılmış, Yunanistan ve Türkiye için Ege Denizi’nin önemi üzerinde durulmuştur (virahaber.com).

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI