Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

İstanbul'un Tarihi Sayfiye Alanları Ve Dönüşüm Süreçleri

İstanbul'un Tarihi Sayfiye Alanları Ve Dönüşüm Süreçleri

İstanbul'un Tarihi Sayfiye Alanları Ve Dönüşüm Süreçleri

Yazar: Nefise Burcu Yağan

Libra Kitap

128 Sayfa

ISBN:  978-605-2380-30-7

Boyut: 19.0 x 26.0

Karton Kapak

2018

(görsel ve bilgi: librakitap.com.tr)

Kitap Hakkında

İstanbul kenti, yüzyıllardır farklı yaşam alışkanlıklarına ve kültürlere ev sahipliği yapmış, bu kültürlerin ve yaşam alışkanlıklarının şehre bıraktığı yapılar ile Dünya Miras Listesi’ne girmiştir. Yazlık ev ya da şehre yakın kır kesimi anlamlarına gelen “sayfiye”, İstanbul’da Bizans Dönemi’nden başlayarak görülen ve 1980’lere kadar varlığını sürdüren bir yaşam geleneğidir. “Sayfiye” geleneği sadece İstanbul’a özgü bir yaşam geleneği olmasa da, yaşandığı kentin coğrafi konumu ve halkının kültürel özellikleri sayfiye geleneğini etkilemiş, “sayfiye” olgusu her kültür tarafından farklı biçimde yorumlanmış, “sayfiye” geleneğinin toplumsal yaşam pratiklerine ve fiziki mekâna yansımasında kentler arasında benzerlikler olmakla birlikte farklılıklar da ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, İstanbul’da toplum yaşamına ve fiziki mekana yansıyan sayfiye olgusu özgün nitelikler taşımaktadır.

Bu kitap dört bölümden oluşmaktadır: Kitabın giriş bölümünde, çalışmanın amaç ve gerekçesi açıklanmış, kapsamı tanımlanmıştır. Kitabın ikinci bölümünde, sayfiye olgusu ve sayfiye yaşamı anlatılmıştır. Üçüncü bölüm İstanbul’daki sayfiye alanlarının gelişim ve değişim süreçleriyle ilgilidir. Ayrıca bu bölümde, İstanbul’un tarihi sayfiye alanlarındaki işlevler ele alınmıştır. Kitabın son bölümünde ise, çalışmanın bundan önceki üç bölümünde verilen bilgiler için genel bir değerlendirme yapılmış ve ulaşılan sonuçlar açıklanmıştır.

İçindekiler

-Kısaltmalar

-Önsöz

BÖLÜM 1

-Giriş

-Amaç

-Hipotez

-Kapsam

-Yöntem

BÖLÜM 2 – SAYFİYE OLGUSU VE SAYFİYE YAŞAMI

-İstanbul’da Sayfiye Olgusu

-Sayfiye Kavramı

-Turizm-Sayfiye İlişkisi

-Turizm Olgusuyla İlgili Genel Terminoloji

-İstanbul’daki Sayfiye Olgusuna İlişkin Terminoloji

-Biniş

-Şitaiye

-Göç

-Sayfiye Eğlenceleri

-Sayfiye Olgusunun Tarihi Gelişimi

-İstanbul’da Sayfiye Olgusunun Tarihi Gelişimi

-İstanbul’da Sayfiye Yaşamı

-(395-1851) Arasında İstanbul’da Sayfiye Yaşamı

-Bizans Devleti Dönemi’nde İstanbul’da Sayfiye Yaşamı

-İstanbul’un Fethinden 1851’e Kadar İstanbul’da Sayfiye Yaşamı

-(1851-1914) Arasında İstanbul’da Sayfiye Yaşamı

-(1914-1980) Arasında İstanbul’da Sayfiye Yaşamı

BÖLÜM 3 – İSTANBUL’DA SAYFİYE ALANLARI

-(395-1851) Arasında İstanbul’da Sayfiye Alanları

-(395-1453) Arasında İstanbul’da Sayfiye Alanları

-(1453-1851) Arasında İstanbul’da Sayfiye Alanları

-Haliç ve Kâğıthane

-Boğaziçi

-(1851-1914) Arasında İstanbul’da Sayfiye Alanları

-Haliç ve Kâğıthane

-Boğaziçi

-Üsküdar-Çamlıca Bölgesi

-Kadıköy-Bostancı Bölgesi

-Yeşilköy-Bakırköy Bölgesi

-Adalar Bölgesi

-(1914-1980) Arasında İstanbul’da Sayfiye Alanları

-Boğaziçi

-Kadıköy-Tuzla Bölgesi

-Bakırköy-Florya Bölgesi

-Adalar Bölgesi

-İstanbul’un Sayfiye Alanlarında İşlevler

-Yerleşme ve Konut Dokusu

-Saraylar

-Oteller

-Yazlık Sefarethaneler

-Rekreasyonel İşlevler

BÖLÜM 4

-Sonuç ve Öneriler

-Kaynaklar

-İndeks

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI