Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Elveda Cezayir (Mir'at Ül Cezayir)

Elveda Cezayir (Mir'at Ül Cezayir)

Elveda Cezayir (Mir'at Ül Cezayir)

Yazar: Ali Rıza Paşa

Çevirmen: Ali Şevki

Günümüz Türkçesine Uyarlayan: Cahit Kayra

Tarihçi Kitabevi

112 Sayfa

ISBN: 978-605-4534-42-5

Boyut: 13.5 x 21.0

(görsel ve bilgi: tarihcikitabevi.com)

Kitap Hakkında

… babam, tanınmış bilginlerden merhum Hamdan Efendi’nin Fransa’da bulunduğu sırada Cezayir’de Fransızların o zamanlarda kötü yönetimi ile ahali hakkında neden oldukları türlü kötülükler Fransa’da işitildiğinden… yalnız bununla yetinmeyip Arapça ve Fransızca tarihlerine de müracaat olunduğu gibi içindekilerin çoğu eski Cezayirlilerin dilinden güvenlikle işitilmiş ve Fransızlar ile olan savaşta ben de babamla birlikte Cezayir’de bulunup olanların hemen pek çoğunu gözlerimle görmüş ve belleğimde tutmuş olduğumdan, bunların her halde gerçek olduğunu söyleyebilirim.

… yaşanan olayların, yukarıda anlatıldığı şekilde, unutulma köşesinde kalmasına gönlüm razı olmadığından… ben, yani Bursa eski valisi Ali Rıza da haddim olmayarak işte böyle değersiz bir yadigâr hazırlamaya ve yazmaya cesaret ettim.

Hemen Vallah velinimetimiz ve eğitim güneşi El Sultan ibn Sultan “Abdülhamid Han” Efendimiz Hazretleri’nin padişahlıklarını yüce yapsın. Amin!

Emin sümme emin behürmetü Seyyid-ül mürselin.

Bursa Eski Valisi Ali Rıza
Sene: 1293 (1878)

İçindekiler:

BİRİNCİ FASIL

-Kuzey Afrika Tarihi 1

-Araplar 2

-İtalyanlar (Cenevizliler) 3

-İspanyollar 4

-İslam Korsanları – Barbaros’un Ailesi 6

-Cezayir’in Alınması 8

-Barbaros Hayrettin Paşa’nın Tunus Seferi 11

-Şarlken’in Seferi 13

İKİNCİ FASIL

-Hayrettin Paşa’nın Cezayir’i Zaptı ve Sonrası 29

-Barbaros Hayrettin Paşa’nın Cezayir’i Alması 30

-Osmanlılar İle Fransa Devleti Arasında İlişkiler 31

-İngilizlerin Cezayir’i Bombalamaları 33

ÜÇÜNCÜ FASIL

-Cezayir Halkı 36

DÖRDÜNCÜ FASIL

-Cezayir ve Hayrettin Paşa 41

BEŞİNCİ FASIL

-Cezayir ve Hüseyin Paşa 45

ALTINCI FASIL

-Fransa’nın Cezayir Gemilerini Batırması 51

YEDİNCİ FASIL

-Fransız Ordusu Cezayir’de 54

SEKİZİNCİ FASIL

-Paşa’nın Cezayir’i Fransızlara Teslimi 59

DOKUZUNCU FASIL

-Marşal Burmo’nun Sahtekârlığı 63

ONUNCU FASIL

-Ahalinin Osmanlı Himayesini İstemesi 68

ONBİRİNCİ FASIL

-Hüseyin Paşa’nın Fransa’ya Gönderilmesi 71

ONİKİNCİ FASIL

-Hamdan Efendi 74

ONÜÇÜNCÜ FASIL

-Fransız Ordusunun Yenilgisi 85

ONDÖRDÜNCÜ FASIL

-Fransızların Konstantiniye’yi Almaları 87

ONBEŞİNCİ FASIL

-Şeyh Abdülkadir 89

ONALTINCI FASIL

-Şeyh Abdülkadir Fransızlara Teslim Ediliyor 93

ONYEDİNCİ FASIL

-Cezayir Paşaları 99

ONSEKİZİNCİ FASIL

-Yazar Ali Rıza Paşa’nın Hayatı 103

DİZİN 105

Bağlantı:

http://www.tarihcikitabevi.com/sites/default/files/onizleme/elveda.pdf

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI