Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Hatay İli Limnofauna Bibliyografyası (Crustacea, Mollusca Ve Pisces)

Hatay İli Limnofauna Bibliyografyası (Crustacea, Mollusca Ve Pisces)

Hatay İli Limnofauna Bibliyografyası (Crustacea, Mollusca Ve Pisces)

Yazarlar: Tahir Özcan, Gülnaz Özcan, Abdulla Sakallı, Nebil Yücel, Ayhan Altun

Akademisyen Kitabevi

59 Sayfa

ISBN: 9786059354042

Boyut: 13.5 x 21.0

Karton Kapak – 1. Hamur

2016

(görsel: akademisyen.com, bilgi: nobelkitabevi.com.tr, akademisyen.com)

Kitap Hakkında

Bibliyografyalar bilim, sanat gibi fikir ürünleriyle ilgili ya­yınları belli bir düzen içerisinde bir araya getirmeyi amaç­layan önemli çalışmalardır. Bir konu hakkında oluşturu­labilecek bibliyografyaların coğrafi bölgeler için düzenlen­mesi geçmişten günümüze yaşanan değişimleri ve oluşan bilimsel ve sanatsal yoğunlaşmanın yönünü görebilmek açısından da bibliyografyalar faydalı çalışmalardır.

Bilimsel çalışma yapan araştırıcılar, araştırma ve proje hazırlıkları sırasında genellikle ilk başvuracakları temel kaynak olarak bibliyografyalardan yararlanırlar. Bir alan­da veya konuda daha önce yapılmış çalışmaların tümünün bir eserde ayrıntılı biçimde yer alması, araştırmacılara ça­lışmalarında ciddi zamanlar kazandırmaktadır.

Bu ihtiyaca cevaben “Hatay ili limnofauna bibliyograf­yası (Crustacea, Mollusca & Pisces)” isimli çalışma ile böl­genin krustaseleri, kabukluları ve balıkları hakkında yapıl­mış olan bilimsel çalışmaların tümü bir araya toplanmış­tır. Bu bibliyografyanın Hatay bölgesi ve sözü geçen canlı grupları üzerine çalışan araştırıcılar için faydalı bir yayın olacağını umuyoruz.

Okuyucu ve araştırıcılara faydalı olması dileğiyle….

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI