Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türkiyede Deniz Ulaştırma Politikaları Oluşturma Süreci Ve Stratejik Analizler

Türkiyede Deniz Ulaştırma Politikaları Oluşturma Süreci Ve Stratejik Analizler

Türkiyede Deniz Ulaştırma Politikaları Oluşturma Süreci Ve Stratejik Analizler

Yazar: Didem Özer

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları

415 Sayfa

ISBN:  9789754412932

(görsel: denizhaber.com, bilgi: deu.edu.tr, denizhaber.com)

Kitap Hakkında

Kitapta deniz ulaştırması ve politika oluşturma süreci ayrıntılı olarak incelenmiş ve deniz ulaştırma politikaları ile ilgili ulusal ve uluslararası literatür ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmasında farklı araştırma yöntemlerini kullanan Dr. Didem Özer, deniz ulaştırması alanında yetkili ve uzman olan, seçkin bir katılımcı grubu ile yüz yüze görüşmelerde bulunmuştur. Bu görüşmelerin sonucunda Türkiye’de deniz ulaştırma politikası oluşturma sürecine ilişkin değerlendirmeler ve stratejik analizlerde bulunmuştur.

Kitabın başında deniz ulaştırmasına ve politika oluşturma sürecine yönelik ayrıntılı literatür incelemesi yapılmıştır. Politika oluşturma, karar verme ve stratejik analiz kavramlarının incelendiği bölümlerin ardından dünyada, Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de başlıca deniz ulaştırma politikalarına değinilmiştir. Çalışmada kullanılan araştırma yöntemlerinin açıklandığı bölümde deniz ulaştırma politikalarına ilişkin değişkenlerin yer aldığı bir içerik analizinin ardından, Türkiye’de deniz ticaret filosu, kabotaj taşımacılığı, limancılık ve uluslararası yapıya ilişkin 1983-2008 yılları arasındaki dönemde ifade edilen ve gerçekleştirilen politikalar, sayısal verilere dayandırılarak analiz edilmiştir. Son olarak yüz yüze görüşmelerden elde edilen yorumlar kendi içinde değerlendirilmiş, stratejik analizlerle desteklenen bulgular araştırma modeline uygun olarak yorumlanmıştır. Kitabın sonuç bölümünde ise gelecekteki çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur (denizhaber.com).

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI