Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde - Karadeniz Güvenliği

21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde - Karadeniz Güvenliği

21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde - Karadeniz Güvenliği

Yazar: Akın Alkan

Nobel Yayın

202 Sayfa

ISBN: 975-591-937-6

Boyut: 16.0 x 23.5

2006

(görsel: pandora.com.tr, bilgi: nobelyayin.com)

Kitap Hakkında

 

Karadeniz’in bir iç denizden uluslararası sulara dönüşmesi büyük güçlerin ‘zayıf’ durumda olan devletlerin jeopolitiğini kullanarak bölgede hâkimiyet kurma savaşımına dönüşmüştür. Buna yüzyıllardır Karadeniz ülkeleri arasında süregelen gizli güvensizlik de eklenince günümüzde Karadeniz’in güvenliği çok daha kompleks bir durumda anılmaktadır. Bu çalışma Karadeniz ve çevresinde bugün var olan ve gelecekte var olma potansiyeline sahip problemlere kısa ve orta vadeli çözüm sunma arayışındadır. Bu çerçevede kitap; değişen güvenlik algılaması ve Karadeniz, Bölge ülkelerinin ve bölge dışı güçlerin Karadeniz politikaları, Karadeniz ve Karadeniz çevresindeki mevcut kriz kaynakları ve son olarak da önümüzdeki on yıl içerisinde Karadeniz ve çevresinde gerçekleşebilecek olası kriz kaynakları ve çözüm önerileri bölümleri altında konuyu derinlemesine incelenmiş, okuyuculara gelecekte Karadeniz ile ilgili muhtemel senaryoları sunmuştur. Kitap, uluslararası ilişkiler bölümlerinin yanı sıra dış politikaya ilgi duyan herkesin faydalanabileceği bir çalışma niteliğindedir.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI