Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

1. Uluslararası Gemi Ve Deniz Teknolojisi Kongresi - Yeşil Teknolojiler - 1st International Congress on Ship and Marine Technology - Green Technologies

1. Uluslararası Gemi Ve Deniz Teknolojisi Kongresi - Yeşil Teknolojiler - 1st International Congress on Ship and Marine Technology - Green Technologies

1. Uluslararası Gemi Ve Deniz Teknolojisi Kongresi - Yeşil Teknolojiler - 1st International Congress on Ship and Marine Technology - Green Technologies

Editör: Ahmet Dursun Alkan

Gemi Mühendisleri Odası Yayınları

823 Sayfa

ISBN: 978-605-01-1094-4

Boyut: 17.0 x 24.2

Ciltli Kapak – 1. Hamur

2017 (Yayınlanma Tarihi)

Kitap Hakkında

AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Öğretim Üyeleri, Başkanlar, Değerli Yazarlar; Üyelerimiz ve Katılımcılar, 1. Uluslararası Gemi ve Deniz Teknolojisi Kongremize Hoşgeldiniz!
Farklı disiplinleri karmaşık ve zor yapılarda ilişkilendirip birleştiren Gemi Mühendisliği mesleğimizin temsilcisi Gemi Mühendisleri Odası (GMO), 1954 yılından bu yana 62 yıllık bir süreç içerisindeki önemli faaliyetleri arasında Gemi ve Deniz Teknolojisi Kongrelerini düzenlemektedir. Odamız aynı zamanda bilimsel indekslere girmesini beklediğimiz Gemi ve Deniz Teknolojisi dergisini çıkarmaktadır. Gemi Mühendisliği Haftası olarak bu hafta başında 4’üncüsü düzenlenen Öğrenci Çalıştayı’mn yüksek bir katılım ile geçmesi gerçekten sevindiriciydi. Bu etkin faaliyetlerinden dolayı TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’m hep birlikte tebrik ediyoruz.

Hepimizi ilgilendirdiği gibi dünya denizcilik endüstrisinde mevcut durum nasıl ve gelecek nedir? 2008 yılındaki kriz veya ekonomik durgunluk etkileri halen devam etse de son yıllarda kural yaptırımları ile önemi artan Yeşil Gemi Gereklilikleri zaten tabiatında mücadelesi olan denizcilik sektörünü daha büyük yarışlara yöneltmiştir. İklim deği-şiminin yükselen sesle alarm verdiği günümüzde yeşil teknoloji amaçlı gemi ve deniz teknolojilerinin geliştirilmesi şüphesiz hem deniz hem de kara ve soluduğumuz havaya, temiz nefes aldıracaktır. Yani biz denizciler İklim değişikliğine karşı duran katkılar sağlamak zorundayız. Belirtilmesi gereken önemli bir konu var, ‘yeşil yenileştirme’ veya, retrofitting. Bilhassa CO2 ve NOx’in ana kaynağı olan ana tahrik ve yardımcı makineleri öncelik almışlardır. AB tarafından 2017’de ve IMO tarafından 2021’de uygulanacak kurallar, 76000 geminin büyük çoğunluğunun yenileştirme işlerini yani büyük bir pazarı getirecektir. Bu pazardan yeşil teknoloji ve teknolojik bilgi veya know-how’ a sahip taraf-
lar yararlanabileceklerdir. Araştırma-Geliştirme ve sanayi uygulamaları yeşil teknolojiler yönünde yoğun çalışmalar içerisinde olacaktır.

Geniş bir yelpazeye sahip bu önemli konuyu kongremizin ana teması olarak ele alacağız ve önümüzdeki iki gün içerisinde kongremize kabul edilen 68 bildirinin tamamına yakını sunulacak. Kongrenin başarılı geçmesini dilerken Almanya, Çin, Fransa, İngiltere, Kanada ve ülkemizden katkı veren tüm yazarlarımıza, Bilim ve Düzenleme Kurullarımıza, odamız ve kongre hazırlık ekibi ile dinleyici olarak katılıp katkı sunacak değerli konuklara teşekkür ederim.

Saygılarımla.
Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan

İçindekiler:

-EFFECTS OF VARIABLE INTAKE VALVE CLOSING TIMING ON EXHAUST THERMAL MANAGEMENT OF A DIESEL ENGINE  – Hasan Üstün Başaran ve Osman Azmi Özsoysal  1

-GEMİ DİZEL ANA MAKİNELERİNDE PLANLI BAKIM STRATEJİLERİ VE UYGULAMALARI  – Burak Göksu ve K. Emrah Erginer 15

GEMİLERİN SEVK SİSTEMİNDE KULLANILAN BİR GAZ TÜRBİNİNIN TERMO-EKONOMİK PERFORMANS ANALİZİ  – İbrahim Özsarı ve Güven Gonca 33

YERLİ ÜRETİM GEMİ DİZEL MOTORLARIN %100 DOĞAL GAZ YAKITINA DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİREBİLEN ALTERNATİF ÜSTÜN BİR YANMA MEKANİZMASI  – Rafig Mehdiyev, Ahmet D. Alkan, Mustafa Ünar ve Ömer Karataş  45

-DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE SERA GAZI EMİSYONLARI HAKKINDA GELİŞMELER  – Cemil Yücel Talay ve Merve Kübra Tüter

-THERMODYNAMIC DIESEL ENGINE CYCLE MODELING AND PREDICTION OF ENGINE PERFORMANCE PARAMETERS – Mustafa Tuti, Zehra Şahin and Orhan Durgun 79

-RAHOLA’DAN İKİNCİ NESİLE: HASARSIZ STABİLİTE KRİTERLERİNİN EVRİMİ – Metin Taylan 95

-CONWIP PRODUCTION CONTROL SYSTEM APPLICATION FOR SHIPBUILDING PROCESS – Balkan Alptimur, Mustaf Kafalı and İsmail Hakkı Helvacıoğlu 109

-MONTE CARLO SIMULATION EXERCISE IN THE SHIP PRODUCTION PLANNING  – Mustafa Kafalı, Yalçın Ünsan and Murat Özkök 123

-A SYSTEMATICAL INVESTIGATION ON THE SPATIAL AND TEMPORAL DISCRETIZATION OF SPH METHOD  – Deniz Can Kolukısa, Murat Özbulut ve Emre Peşman 135

-AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SHOCK AND ACCELERATIONS ON INFLATABLE BOATS –  A. Gültekin Avcı, Barış Barlas and Mehmet S. Merdivenci 151

-KONTEYNER TERMİNALLERİNDE RIHTIM VİNCİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNERİLEN MODELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA – Remzi Fışkın ve Fevzi Bitiktaş 163

-THE PARAMETERS THAT INFLUENCE BLOCK ASSEMBLY AND ERECTION PROCESSES ON THE SLIPWAY – Yusuf Genç, Murat Özkök ve Fatih Alver 181

-COASTER SHIPPING AND DATA ANALYSIS FOR WORKING OUT MAIN DIMENSIONS – Şebnem Helvacıoğlu and Barış Barlas 189

-GEMİ İNŞAATINDA PLANLAMA USULLERİ VE LİTERATÜR TARAMASI – Mustafa Kafalı 201

-GEMİ ÜRETİMİNDE KRİTİK ZİNCİR PROJE YÖNETİMİ – Mustafa Kafalı 217

-TANKER VE KONTEYNER TAŞIMACILIĞINA BALONLU TANK ENTEGRASYONU – Hasan Basri Bayram 233

-THE PURPOSE AND EFFECTS OF IMO PSPC IMPLEMENTATION FOR BALLAST TANKS – REVİEW STUDY Yusuf Genç ve Murat Özkök 243

-EVALUATION OF GREEN PERFORMANCE INDICATORS’ PRIORITY PERCEPTION IN TERMS OF SUSTAINABLE PORT CONCEPT: A COMPARATIVE ANALYSIS FOR TURKISH PORTS – Umur Bucak and Barış Kuleyin 249

-MARMARA DENİZİ’NDE SEFER YAPAN BİR YOLCU GEMİSİNİN BAKIM/ONARIM AŞAMASINDA YEŞİL GEMİ KONSEPTİ PERSPEKTİFİNDE ATIK YÖNETİMİ İNCELEMESİ – Yağız Yetkin Azizler, Levent Bilgili ve Uğur Buğra Çelebi 261

-GEMİ ROTALAMA VE ÇİZELGELEME ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA – Burak Yalın ve Remzi Fışkın 267

-NOISE AND VIBRATION ANALYSIS OF A TUGBOAT – Cem Taşdemir and Özgür Demir 279

-CHARACTERISTICS OF NON-FATAL OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN SHIPYARDS – Tolga Aycı and Barış Barlas 289

-DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN BALIKÇI GEMİSİ KAZALARI VE İLGİLİ MEVZUATIN İNCELENMESİ – Alper Kılıç ve Üstün Atak 299

-TÜRK KARASULARINDA ÇEVRE KİRLİLİĞİYLE SONUÇLANAN DENİZ KAZALARI – Alper Kılıç ve İlke Koşar Danışman 313

-A STUDY ON AERODYNAMIC EFFECTS OF SUPERSTRUCTURES SHAPES BY USING CFD – Hasan İslam Çopuroğlu and Emre Peşman 321

-CFD ANALYSIS OF VENTILATION SYSTEM FOR AN ENGINE ROOM – Cem Taşdemir and Seyfettin Bayraktar 337

-THE EFFECT OF RESİSTANCE ON BOW AND STERN FORMS  – Abdi Kükner and Münür Fuat Mamur 349

-A VESSEL/MOORING COUPLED DYNAMIC ANALYSIS OF CATENARY-MOORED FPSO INSTALLED FOR BLACK SEA  – Selahattin Alp Erkurtulmuş and Emre Peşman 375

-EFFECT ON RESISTANCE BY CHANGING FORM AT SMALL CRAFTS – Birkan Babacan 393

-RÜZGÂR-ELEKTRİK HİBRİT KONSEPTİNDE GELİŞTİRİLEN BİR TEKNE İÇİN YATAY EKSENLİ SUALTI TÜRBİN TASARIMI – Mustafa Alvar, Serkan Ekinci ve Alaz Talay 439

-NUMERICAL INVESTIGATION OF SCALE EFFECTS ON MANEUVERING COEFFICIENTS OF DTMB 5415 HULL – Süleyman Duman ve Sakir Bal 459

-BİR SU ALTI ARACININ SEVK PERFORMANSININ SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ – Cihad Delen, Savaş Sezen ve Sakir Bal 475

-TIP VORTEX INDEX (TVI) TECHNIQUE FOR INBOARD PROPELLER NOISE ESTIMATION – Savas Sezen, Ali Dogrul and Sakir Bal 489

-DENİZDE KONFOR DEĞERLENDİRME METOTLARINA GENEL BİR BAKIŞ – Ferdi Çakıcı ve Ahmet Dursun Alkan 501

-SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİNDE YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA: 3 BOYUTLU KAPAK ETKİLİ HÜCRE İÇİ AKIŞI – Ahmet Yurtseven, Taner Çoşgun ve Nurten Vardar 509

-DALGA ENERJİSİNDEN FARKLI FORMLARA SAHİP DUBALARDA ELEKTRİK ÜRETİMİ TAYİNİ – Aytekin Duranay ve Koray Şahin 523

-COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF TRAILING EDGE SERRATIONS ON THE ACOUSTIC SELF-NOISE OF AN AIRFOIL – Çağrı Aydın and Uğur Oral Ünal 531

-AKILLI YALPA ÖNLEYİCİ BİR SİSTEMİN HATA TOLERANS KONTROLÜ İLE RİSK ANALİZİ – Deniz Öztürk ve Hakan Akyıldız 549

-DESIGN STUDY OF AN AXIAL IMPELLER FOR A HIGH SPEED CAVITATION TUNNEL – Çağatay Sabri Köksal and Emin Korkut 563

-MİDYE HASADI VE MİDYE HASAT GEMİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA – Mustafa Sarı, Alper Kılıç ve Levent Bilgili 583

-A CRITICAL ASSESSMENT OF MEASURES TO IMPROVE ENERGY EFFICIENCY IN CONTAINERSHIPS – Volker Bertram and Ahmet Taşdemir 595

-DENİZALTI KIÇ KONİKLİK AÇISININ VE BOY-GENİŞLİK ORANININ TEKNE VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERININ SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ – Yasemin Arıkan Özden ve Fahri Çelik 609

-THE USAGE OF INTERCEPTORS IN HIGH SPEED CRAFTS – A. Gültekin Avcı and Barış Barlas 627

-COST IMPACT OF GREEN SHIP REQUIREMENTS – Ahmet Dursun Alkan 637

-PASTORİZE BALAST SUYU SİSTEMİ – Ömür Karatas ve Klaus andreasen 641

-ANOTHER CHALLENGE: SEDIMENTS OF THE BALLAST TANKS – Ceren Bilgin Güney, Şafak Nur Ertürk Bozkurtoğlu, Devrim Bülent Danışman ve Fatma Yonsel 647

-BİR YÜK GEMİSİNİN BALAST OPERASYONUNUN EKONOMİK VE EKOLOJİK ANALİZİ – Veysi Başhan, Halil İbrahim Sönmez ve Güven Gonca 659

-GEMİ ATIK YÖNETİMİ VE ATIK YAKMA ÜNİTELERİNİN TEKNİK STANDARTLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA – Murat Yapıcı ve Nurten Vardar 671

-BALAST SUYU YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN ETKİLERİ – Aslı Yaldız Öztekin 681

-MARINE ENVIRONMENT PROTECTION: NEW TECHNOLOGIES ON OIL SPILL RESPONSE INDUSTRY – Ali Cemal Toz, Burak Koseoglu and Cenk Sakar 687

-BALIKÇI GEMİSİ SOĞUTMA SİSTEMİNİN BİRİNCİ YASA ANALİZLERİ – A. Sinan Karakurt ve Ümit Güneş 703

-ON BOARD MEASUREMENTS OF EXHAUST EMISSIONS FROM A FERRY SAILING AT MARMARA SEA – Selma Ergin, Saadet Kalender and Murat Durmaz 709

-THERMODYNAMIC ANALYSIS OF ORGANIC RANKINE CYCLE FOR WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM OF A SHIP – Mehmet Akman and Selma Ergin 717

-GEMİ DİZEL MAKİNELERİNDE NOx EMİSYONUNU AZALTMAK İÇİN UYGULANAN YÖNTEMLERİN MALİYET ANALİZİ – İsmail Altın 729

-GEMİ DİZEL MOTOR SUSTURUCUSUNUN OPTİMUM TASARIMI – Şadi Kopuz, Hasan Avşar, Nasser Ghassembaglou ve Levent Kavurmacıoğlu 735

-EVALUATION OF SHIP SOURCED CARBON DIOXIDE EMISSIONS IN SAMSUN PORT, TURKEY – Fatih Alver, Betül Saraç, Cihan Nacak ve Ülkü Alver Şahin 745

-IMPACT TOUGHNESS OF FRICTION STIR PROCESSED LOW CARBON STEEL – Dursun Murat Sekban, Semih Mahmut Aktarer, Zongyi Ma ve Gencaga Purcek 753

-AN INVESTIGATION ON THE IMPLEMENTATION OF ERP SYSTEMS IN THE SHIPYARDS – Eda Turan and Ali Suat Güler 759

-INVESTIGATION OF HYDRODYNAMIC PERFORMANCE OF CAVITATING BLADES OF MARINE CURRENT TURBINES IN UNIFORM FLOW – Mehmet Salih Karaalioğlu and Sakir Bal 765

-QUANTIFYING AIR FLOW DISTORTION AROUND ANEMOMETER SITES ONA CATAMARAN – Şahin Güngör and Ziya Haktan Karadeniz 771

-ENERGY EFFICIENCY OPTIMIZATION ON CENTRIFUGAL PUMPS CONTENT ANALYSIS – Onur Yüksel and Burak Küseoğlu 781

-BALAST SUYU ARITMA SİSTEMLERİNİN MEVCUT DURUMU- Abdi Kükner ve A. Mertcan Yasa 797

-ÇANAKKALE VE İSTANBUL BOĞAZLARINDAN GEÇEN TÜRK BAYRAKLI KİMYASAL TANKERLERİN EMİSYON ÖLÇÜMÜ – Yakup Kocaman, Levent Bilgili, Uğur Buğra Çelebi ve Kaan Ünlügençoğlu 811

-ANAHTAR KELİMELER DİZİNİ 819

-YAZAR ADI DİZİNİ 822

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI