Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Kıyılar Envanteri Ve Denizcilik Bakanlığı

Kıyılar Envanteri Ve Denizcilik Bakanlığı

Kıyılar Envanteri Ve Denizcilik Bakanlığı

Yazar: İbrahim Tez

T.C. Devlet Bakanlığı Yayını

227 Sayfa

Boyut: 19.7 x 28.0

Karton Kapak – 1. Hamur

1992

Kitap Hakkında

SUNUŞ

Günümüzde, kalkınabilmenin temel koşullarından birisi, kaynaklardan akılcı yararlanabilmektir.

“Optimizasyon”, “Rasyonellik”, “Etkinlik” her biri birer kavram olmanın ötesinde ülkelerin gelişme ve büyüme süreçlerine doğrudan etki yapan temel faktörlerdir. Bir başka ifadeyle ekonomiler kaynaklarda etkinlik kurabildikleri ölçüde güçlenebilmektedir. Bir ülkenin kalkınmasındaki birinci koşul; kaynak etkinliğinin sağlanabilmesidir.

Gelişme süreci içinde bulunan ülkemiz açısından duruma baktığımızda her kaynak, her potansiyel ayrı bir önem kazanmaktadır.

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze değin ülkemiz önemli bir gelişme ve ilerleme göstermiştir. Ancak, gelinen yerde artık daha büyük iddialara ve hedeflere sahip olmamız gerekmektedir. 21 nci yüzyıl Mega Hedeflerin, Mega Projelerin yüzyılıdır. Bu durum denizcilik sektörü için de geçerlidir. Denizcilik sektörü bir mega kaynaktır, bir mega potansiyeldir. Bu devasa potansiyelin ekonomimize yapmış olduğu katkıyı artırmanın zorunlu koşullarından birisi ise Denizcilik Bakanlığı’dır.

Çalışma, kıyı şeridine sahip 27 ilimizdeki denizcilik sektörüyle ilişkilendirilebilecek aktiviteleri bir bütünsellik içinde ortaya koymayı amaçlamaktadır. 1992 yılı itibariyle 27 il valiliğimizin kendi il sınırları içinde belirlemiş olduğu durumun renksiz bir fotoğrafıdır. İl il deniz taşıma faaliyetleri, deniz ve kıyı yapıları (liman, iskele, barınak), su ürünleri sektörü ve deniz kirliliği gibi hususlar çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Her il bazında mevcut potansiyel ve sorunlar genel bir değerlendirmeden geçirilmiştir. Sektörel bazda inilmesi ve değerlendirilmesi gereken daha pek çok detay bulunmaktadır.

Son söz ise, denizcilik sektörüne gereken önemin verilmesinin artık bir zorunluluk olduğudur. Bunun yoluysa hak ettiği “tek başlı düzen”e sektörün kavuşmasıdır.

İbrahim TEZ

Devlet Bakanı

İçindekiler

-Adana İli Kıyı Değerlendirmesi 1-6

-Antalya İli Kıyı Değerlendirmesi 7-14

-Artvin İli Kıyı Değerlendirmesi 15-24

-Aydın İli Kıyı Değerlendirmesi 25-30

-Balıkesir İli Kıyı Değerlendirmesi 31-44

-Bartın İli Kıyı Değerlendirmesi 45-50

-Bolu İli Kıyı Değerlendirmesi 51-54

-Bursa İli Kıyı Değerlendirmesi 55-62

-Çanakkale İli Kıyı Değerlendirmesi 63-76

-Edirne İli Kıyı Değerlendirmesi 77-82

-Giresun İli Kıyı Değerlendirmesi 83-88

-Hatay İli Kıyı Değerlendirmesi 89-100

-İçel İli Kıyı Değerlendirmesi 101-114

-İstanbul İli Kıyı Değerlendirmesi 115-126

-İzmir İli Kıyı Değerlendirmesi 127-146

-Kastamonu İli Kıyı Değerlendirmesi 147-150

-Kırklareli İli Kıyı Değerlendirmesi 151-154

-Kocaeli İli Kıyı Değerlendirmesi 155-164

-Muğla İli Kıyı Değerlendirmesi 165-172

-Ordu İli Kıyı Değerlendirmesi 173-180

-Rize İli Kıyı Değerlendirmesi 181-188

-Sakarya İli Kıyı Değerlendirmesi 189-192

-Samsun İli Kıyı Değerlendirmesi 193-198

-Sinop İli Kıyı Değerlendirmesi 199-208

-Tekirdağ İli Kıyı Değerlendirmesi 209-216

-Trabzon İli Kıyı Değerlendirmesi 217-222

-Zonguldak İli Kıyı Değerlendirmesi 223-228

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI