Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Meteorolojisi El Kitabı

Deniz Meteorolojisi El Kitabı

Deniz Meteorolojisi El Kitabı

Ortak Çalışma Eseri

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları

126 Sayfa

Boyut: 17.3 x 23.7

Karton Kapak – 1. Hamur

1995

Kitap Hakkında

Önsöz

Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrilmiş olması denizciliğin önemini en açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Denizciliğin sadece deniz ulaşımı olarak görmemek gerekir. Ulaşımın yanında, yurdumuzun güçlü Deniz Kuvvetlerini ve hergün büyüyen ve modern güçlerle donatılan Deniz Ticaret Filosunu destekleyecek, ayrıca deniz kaynaklarından (balıkçılık, kıyıda ve kıyıdan uzakta yapılan sualtı maden ve petrol araştırmaları, deniz ve yat turizmini ve deniz kirliliği konularında) deniz meteorolojisinin çok yakın ilişkisi olduğu muhakkaktır.

Öte yandan deniz meteorolojisinin gerek uygulamada ve gerekse bilimsel açıdan bakıldığında ilginç sonuçlar verebilecek bir potansiyele sahiptir.

Şimdiye kadar yürüttüğümüz deniz meteoroloji hizmetini daha modern ve yeterli duruma getirmek için yat turizmini desteklemek amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile müştereken hazırlanan “Yat Turizmini Meteorolojik Destek Projesi” hazırlanarak 01-07-1985 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Denizlerimizde ulaşımı engelleyebilecek veya hiç değilse ulaşımı aksatabilecek meteorolojik şartlar kıyılarımızda hemen hemen her mevsim görülebilen özelliklerdendir. Bilhassa küçük tekneli balıkçıların sis, kuvvetli yağış, fırtına gibi kötü hava şartlarının yanında kabaran bir deniz ortamında seyretmelerinin zorluğu ortadadır.

Denizcilikle uğraşan tüm personelin meteorolojik destek hizmetlerinden azami ölçüde istifade etmesini temin amacıyla Genel Müdürlüğümüz, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarca varılan mutabakat sonucu isteyen herkese ücretsiz meteoroloji kursu verilmesi planlanmıştır. Kurslarda okutulacak bu kitabın deniz personeline önemli katkılar sağlayacağına ve daima ellerini altında önemli bir kaynak olacağına inanıyorum.

Kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm meteoroloji personeline, kitabın basılmasında değerli katkılarını esirgemeyen İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Başkanlığına yürekten teşekkür ederim.

Mehmet Örmeci – Genel Müdür

İçindekiler:

Önsöz 5

BÖLÜM 1

-Bulutlar, Çeşitleri ve Türleri 7

BÖLÜM 2

-Deniz Üzerinde Rüzgar Hızı ve Denizin Hali 27

BÖLÜM 3

-Basit İstidlal Usulleri 37

BÖLÜM 4

-Gemilerde Yapılan Meteorolojik Gözlemlerin Kodlanması 77

-Türkiye Deniz Meteorolojisi Yayın İstasyonları 107

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI