Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Bütünleşik Afet Yönetiminde Disiplinlerarası Ve Disiplinlerötesi Çalışma Felsefesi - Fırtınalar İçin Bir Yaklaşım

Bütünleşik Afet Yönetiminde Disiplinlerarası Ve Disiplinlerötesi Çalışma Felsefesi - Fırtınalar İçin Bir Yaklaşım

Bütünleşik Afet Yönetiminde Disiplinlerarası Ve Disiplinlerötesi Çalışma Felsefesi - Fırtınalar İçin Bir Yaklaşım

Editörler: Zerrin Toprak Kahraman, Özlem Çakır

Siyasal Kitabevi

182 Sayfa

ISBN: 9786257424738

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2023

(görsel: pelikankitabevi.com.tr, bilgi: pelikankitabevi.com.tr, babil.com, kidega.com)

Kitap Hakkında

Elinizde tuttuğunuz araştırmamız, zahmetli bir alan ve literatür çalışması ürünü olup, 2019 yılı sonlarında, fırtına afetinin, kamu kurum ve kuruluşlarının gündeminde henüz “stratejik önemseme” yönüyle yer almadığı ve stratejik dokümanlara girmediği bir dönemde başlatılmış ve 2022 yılı sonunda tamamlanmıştır. Disiplinlerarası ve disiplinler ötesi iddiasını taşıyan bu araştırmamızın hedefi, fırtınanın bir afet olgusu haline gelebileceği ve geldiği gerçekliğini gerek meteorolojik veriler, gerekse geçmişte yaşanan, günümüzde de giderek artan vaka analizleri bütünlüğünde değerlendirmektir. Bu hedef gerçekleştirilmiş ve eylem planları oluşturmuş ise de; hâlihazırda ülkemizin resmi dokümanlarında “diğer” içinde yer verilen “fırtınalar ve şiddetli rüzgârlar” ile diğer afetler ilişkisini bütünleşik kurabilme bilgisinin kullanılabilmesi hususu önemini korumaktadır. Risk analizleri kapsamında gerekli kamu politikaları oluşturmayı kolaylaştırmak için bilginin yazılı ve basılı hale getirilmesi sağlanmıştır. Bu çalışmanın verilerinin oluşturulmasında katkı veren kurum ve kuruluşlara, dostlarımıza; Yine, her zamanki gibi çalışmalarımızın basılı hale getirilmesinde biz araştırmacılara destek veren Siyasal Kitapevi Yönetimi ve Ekibine, yazarlar olarak teşekkür ederiz.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI