Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Kabuklu Ve Eklembacaklılar Yetiştiriciliği

Kabuklu Ve Eklembacaklılar Yetiştiriciliği

Kabuklu Ve Eklembacaklılar Yetiştiriciliği

Yazar: Atilla Alpbaz

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları

ISBN: 975-983-142-4

2000

2. Baskı

(görsel: atillaalpbaz.com, bilgi: atillaalpbaz.com, egefish.ege.edu.tr)

Kitap Hakkında

Su ürünleri yetiştiriciliği ülkemiz için yeni bir konudur. Özellikle kabuklu su ürünleri yetiştiriciliği konusunda ülkemizde hemen hemen önemli bir teşebbüs olmamıştır. Sadece midye yetiştiriciliği üzerinde birkaç teşebbüs olmuş ise de başarılı sonuç alamamışlardır. Buradaki başarısızlıkla genel sorun daha çok teknik bilgi noksanlığı yanında pazarlama sorunlarından kaynaklanmıştır.

Ülkemiz üç tarafı denizler ile çevrili bir ülke olarak pek çok su ürününün yetişebileceği imkanlara sahiptir. Her ne kadar pek çok kabuklu su canlısı ülkemiz halkı tarafından tüketilmemekte ise de bu canlılar açısından çok büyük dış pazarları vardır. Örneğin bu kitap içerisinde ele alınacak istiridye ve Akivades yönünden dış talep çok yüksektir.

Ayrıca bu canlıların fiyatları da yetiştirilmesini çok ekonomik kılacak düzeylerdedir. Uluslararası ulaşım imkanlarının çok geliştiği günümüzde üretilecek ürünlerin ihraç imkanı da çok kolay olacaktır. Eklembacaklılardan karides kültürü ise Dünya ülkelerinde çok yaygındır. Ülkemizde de çok aranılan bir deniz ürünüdür. Dış ülkelerde çok başarılı örnekleri olan bu yetiştirmelerin ülkemizde de ele alınması mutlak çok yararlı olacaktır ve ülkemiz için yeni imkanlar yaratacaktır.

Bu kitap Su Ürünleri Yüksek okulu ders programında var olan Kabuklu ve Eklembacaklılar Yetiştiriciliği dersi için hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz yanında konuya ilgi duyacak ülkemiz müteşebbislerinin yararlanabilmesi ve yayım görevinin daha açık ve anlaşılır şekilde yapılabilmesi amacıyla kitaba gereğinden daha fazla resim konulmuştur. Böylece çok karlı olabilecek karides, istiridye, akivades gibi canlıların yetiştiriciliği ile ilgilenecek vatandaşlarımız için yetiştirme konularının daha açık bir şekilde ortaya konulması amaçlanmıştır. Ülkemizde bu konuda yayınlanan ilk kitaplardan biri olduğu ve ülkemizde bu konuda uygulamalar olmadığı için pek çok eksiklikleri olduğunun bilincindeyim. Fakat konuya ilgi duyanlara ön bilgiler verebileceği ümidiyle eksiklikleriyle beraber bol resimli olarak yayınlama cesaretini buldum. Okuyucuların hoşgörülerine sığındım.

İçindekiler: 

1. GİRİŞ

1.1. Ekonomik Önemi Olan Kabuklu Deniz Canlılan

1.2. Türkiye Denizlerinden Toplanan Yenilebilir Kabuklu Deniz canlıları

1.2.1. Kara Midye (Mytilusgalloprovincialis)

1.2.2. At Midyesi veya Kıllı Midye (Modiolusbarbatus)

1.2.3. Akivades veya Kum Midyesi (Tapesdecussatus)

1.2.4. Kidonya (Venus verrucosa)

1.2.5. İstiridye iOstreaedulis)

1.2.6. Kum Midyesi veya Cikcik (Venusgallina)

1.2.6.1. Kum Midyelerinde Yaşarna Ortamı

1.2.6.2. Kum Midyelerinin Toplanması

1.2.7. Taş Midyesi (Arca sp.)

1.2.8. Deniz salyangozu (Rapanavenosa)

2. MİDYE YETİŞTİRİCİLİĞİ

2.1. Yetiştirilen Midye Türleri ve Biyolojisi

2.2. Midye Yetiştiriciliği Nerelerde Yapılabilir

2.3. Midye Yetiştirme Yöntemleri

2.3.1. Dipte Yetiştirme

2.3.1.1. Yavru Midyelerin Toplanması

2.3.1.2. Yavruların Uretim Sahasına Bırakılrnası

2.3.1.4. Midyelerin Toplanması ve Pazarlanacak Duruma Getirilmeleri

2.3.2. Sırıklar Üzerinde Yetiştirme

2.3.2.1. Yavru Midyelerin Toplanması

2.3.2.2. Hasat ve Pazarlarına

2.3.2.3. Yetiştiricilik Yönteminde Rastlanılan Zararlılar

2.3.3. Sallar Üzerinde Yetiştirme

2.3.3.1. Yavru Midye Sağlanması ve Toplanması

2.3.3.2. Toplanan Yavruların Sallara Yerleştirilmesi Sistemi

2.3.3.3. Hasatların Sallar Üzerine Bağlanması

3. İSTİRİDYE YETİŞTİRİCİLİĞİ

3.1. İstiridyenin Biyolojisi

3.1.1. İstiridyenin Sistematikteki Yeri

3.1.2. İstiridyenin Morfolojisi ve Fizyolojisi

3.1.3. İstiridyenin Üremesi

3.2. Çevre İstekleri

3.3. İstiridyeden Larva Alım Yöntemleri

3.4. İstiridye Kültüründe Temel Teknikler

3.5. Doğadan Yavru Toplama İşlemi

3.6. Kuzey Amerika – Atlantik Okyanusu Kıyılarında İstiridye Yetiştiriciliği

3.6.1. Yavru Toplama

3.6.2 . Laboratuar Koşullarında İnsan Eli Altında Larva Üretimi

3.6.3. Dipte Yetiştirme

3.6.3. İstiridyelerin Diğer Yöntemler İle Yetiştirilmeleri

3.7. Japonya’da İstiridye Yetiştiriciliği

3.7.1. Japonya’da Sal’da İstiridye Yetiştiriciliği

3.7.2. İpte Üretim

3.7.3. Üretim ve Pazarlama

3.7.4. Batı Japonya’da Yavru Toplama

3.7.5. Kuzey Japonya’da İstiridye Yavrusu Üretimi

3.8. Kuzey Amerika’da Pasifik Kıyılarında İstiridye Yetiştiriciliği

3.8.1. Yemeklik Olarak Dipte Yetiştirme

3.8.2. Raflarda Yetiştirme

3.8.3. Yavru Toplanması

3.9. Fransa’da İstiridye Yetiştiriciliği

3.9.1. Yavru Temini

3.9.2. Dipte Üretim

3.9.3. İstiridye Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Problemler

3.9.4. Fransa’daki İstiridye Yetiştiriciliğinde Elde Edilen Verim

3.10. Filipinler’de İstiridye Yetiştiriciliği

3.11. Avusturalya’da İstiridye Yetiştiriciliği

3.12. İstiridye Yetiştiriciliğinde Elde Edilen Verim

4. AKİV ADESYETİŞTİRİCİLİGİ

4.1. Türün Tanımı

4.2. Coğrafik Dağılımı

4.3. Türün Biyolojisi

4.4. Yetiştirme

4.5. Portekiz’de Doğal Ortamdan Yavru Toplanması Yolu İle Akivades Yetiştirilmesi

4.5.1. Coğrafi Durum

4.5.1.1. Med-Cezir

4.5.1.2. Su Sıcaklığı

4.5.1.3. Tuzluluk

4.5.1.4. Kirlenme

4.5.2. Kanuni Konular

4.5.3.1. Üretim Alanının Hazırlanması

4.5.3.2. Doğal Alanlardan Yavru Toplanması

4.5.3.3. Akivades Hasatı

4.5.3.4. Akivadesin Pazarlanması

4.5.3.5. Yetiştirme Risk1eri

4.5.3.6. Düşmanları ve Zararlıları

4.5.3.7. Hastalıklar ve Parazitler

4.6. Fransa’da Kontrollü Yavru Üretimi ve Yetiştirilmesi

4.6.1. Yavru Dönemi

4.6.2. Hastalıklar

4.6.3. Pazarlama Boyuna Kadar Yetiştirme

4.7. Fransa’da Akivades Yetiştiriciliğinde Elde Edilen Verim

5. KEREVİT YETİŞTİRİCİLİGİ

5 . 1. Giriş

5.1.1. Sistematikteki Yeri ve Dağılışı

5.1.2. Astacusleptodactylus (Göl İstakozu)

5.1.2.1. MorfolojikÖzellikleri

5.1.2.1.1. Dış Görünüşü

5.1.2.1.2. Gövdenin Bölümleri

5.1.2.2. Organ Sistemleri

5.1.2.2.1. Vücut Boşlugu

5.1.2.2.2. Sindirim Sistemi

5.1.2.2.3. Solunum Sistemi

5.1.2.2.4. Dolaşım Sistemi

5.1.2.2.5. Boşaltım Sistemi

5.1.2.2.6. Sinir Sistemi.

5.1.2.2.7. Cinsiyet Organları

5.1.2.2.8. Duyu Organları

5.1.3. Biyolojik Özellikleri

5.1.3.1. Yaşama Ortamı.

5.1.3.2. Beslenme

5.1.3.3. Kabuk Değiştirme

5.1.3.4. Büyüme ve Gelişme

5.1.3.5. Üreme

5.1.4. Düşmanları

5.2. Suni Yetiştiricilik Tekniği

5.2.1. Çevre İstekleri

5.2.1. ı. Arazi.

5.2.1.2. Toprak Yapısı

5.2.1.3. Su Sıcaklığı

5.2.1.4. Su Sertliği

5.2.1.5. Su Tuzluluğu

5.2.1.6. Sudaki Kirletici Maddeler

5.2.1.7. Su Kaynağı

5.3. Yavru Yetiştirme Tekniği

5.3.1 Yumurtalı Istakozların Avlanması

5.3.2. Kuluçkalığın Hazırlanması

5.3.3. Yumurtaların Dişi Kerevitlerden Alınmaları ve Kuluçka Cihazlarına Yerleştirilmesi

5.3.4. Kuluçkaya Konacak Yumurtlarda Aranan Özellikler

5.3.5. Kuluçka Metoduyla Yavru Üretiminde Dikkat Edilecek Hususlar

5.4. Sonuç ve Tavsiyeler

6. KARİDES YETİŞTİRİCİLİGİ

6.1. Karideslerin Biyolojik Özellikleri

6.2. Yetiştiriciliği Yapılan Türler

6.2.1. Penaeusvannamei

6.2.2. Penaeusstylirostris

6.3.3. Penaeus monodon

6.3.4. Penaeusjaponicus

6.3. Ülkemizde Karides Türleri

6.4. Japonya’da Karides Yetiştiriciliği

6.5. Karides Larvası Üretimi.

6.5.1. Damızlık Temini

6.5.1.1. Damızlıklann Kontrollü Olarak Tutulması.

6.5.2. Yumurta Alımı

6.5.2.1. Yumurtlama

6.5.3. Larval Dönem

6.5.3.1. Karides ve Larvanın Anatomisi

6.5.3.2. Su Koşulları

6.5.3.3. Nauplius

6.5.3.4. Zoea

6.5.3.5. Mysis

6.5.3.6. Postlarva

6.5.4. Karides Larvalarının Beslenmesi

6.5.4.1. Fitoplankton Üretimi

6.5.4.1.1. Saf Fitoplankton Kültürü

6.5.4.1.2. Alg Kültüründe Kullanılan Gübreleme Yöntemleri (KullanılanKimyasal Maddeler)

6.5.4.1.3.Larvalar ile Fitoplankton Üretilmesi

6.5.4.2. Larva Yemi Olarak: Soya Küspesinin Kullanılması

6.5.4.3. Taze Yemler

6.5.4.4. Yapay Yemler

6.6: Karideslerin Pazarlama Boyuna Ulaştırılması

6.7. Japonya’da Yemlerne Yapılan Havuzlarda Üretim

6.8. Dış Havuzlarda Karideslerin Beslenmesi

6.9. Yavru Taşınması

6.10. Pazarlanacak Karideslerin Hasat Edilmesi

6.11. Havuz Ortamı

6.12. Kandes Zararlıları (Predatörler)

6.13. Karides Yetiştiriciliğinde Üretim Miktarı

6.14. Uzakdoğu ve Güney Asya’da Karides Yetiştiriciliği

6.15. Malezya ve Singapur’da Karides Yetiştiriciliği

6.16. Filipinler’de Karides Yetiştiriciliği

6.17. Tayvan’da Karides Yetiştiriciliği

6.18. Hindistan’da Karides Yetiştiriciliği

6.19. Endonezya’da Karides Yetiştiriciliği

6.20. Ekvator’da Karides Yetiştiriciliği

6.20.1. Kullanılan Yetiştiricilik Teknikleri

6.20.2. Kuluçkahane

6.20.3. Ekvator’daki Karides Yetiştiriciliğinin Geleceği

6.21. Panama’da Karides Yetiştiriciliği

6.21.1. Karides Havuzlarının inşaası

6.21.2. Yavru Karideslerin Elde Edilmesi

6.21.3. Yavruların Taşınması

6.2.1.4. Besleme

6.2.1.5. Pompalama ve Diğer Ekipmanlar

6.2.1.6. Hasat ve Ürün Miktarı

7.İSTAKOZ (Hamarusgammarus L.) YETİŞTİRİCİLİGİ

7.1. Giriş

7.1.1. Istakozun Sistematikteki Yeri ve Anatomik Yapısı

7.1.2. Ayırt Edici Özellikler ve Tanınması

7.1.3. Coğrafik Dağılışları ve Davranışları

7.2. İstakoz Yetiştiriciliği

7.2.1. Üreme Biyolojisi

7.2.2. Kuluçkalama

7.2.3. Larva Yetiştiriciliği

7.2.4. Yavru Yetiştiriciliği

7.2.5. Juvenil (Genç Bireyler) Yetiştiriciliği

7.3. Üretim Teknikleri

7.3.1. Doğal Ortamdan Stoklama

7.3.2. Tam Kontrollü Yetiştiricilik

7.4. Istakozların Beslenmesi

7.5. Suyun Kalitesi

7.6. Istakozlarda Kanibalizmin Önlenmesi

7.7. Istakozların Kabuk Değiştirmeleri

7.8. lstakozlarda Gözlenen Belirgin Hastalıklar

7.8. ı. Monosporididıicuspidata

7.8.2. Chytrdiales Paraziti

7.8.3. Gaffkya Havani (KızılkuyrukHastalığı)

7.8.4. Karapax Hastalığı

7.9.Sonuç

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI