Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Liman İşçilerinin Sağlığı Ve Güvenliği

Liman İşçilerinin Sağlığı Ve Güvenliği

Liman İşçilerinin Sağlığı Ve Güvenliği

Yazar: Emirali Karadoğan

Liman-İş Sendikası Eğitim ve Kültür Yayınları

164 Sayfa

ISBN: 978-605-648-340-0

2014

(görsel: kutuphane.fisek.org.tr, bilgi: kutuphane.fisek.org.tr, katalog.istanbul.edu.tr)

İçindekiler:

BİRİNCİ BÖLÜM – LİMANLARDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL KAVRAM VE DAYANAKLARI

1.1.TANIMLAR 15

1.1.1 Liman 15

1.1.2 İşçi Sağlığı ve Güvenliği 19

1.1.3 İş Kazası ve Meslek Hastalığı 22

1.1.3.1 İş Kazası 22

1.1.3.2 Meslek Hastalığı 27

1.1.4 İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Genel Görünüm 28

1.2 LİMANLARDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ULUSAL VE ULUSLARARASI KAYNAKLAR 37

1.2.1 Ulusal Mevzuat 37

1.2.1.1 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 37

1.2.1.2 Uluslararası Sağlık Tüzüğü 39

1.2.1.3 Yönetmelikler 39

1.2.1.3.1 Limanlar Yönetmeliği 39

1.2.1.3.2 Gemi Adamlarının ikamet Yerleri Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 41

1.2.1.3.3 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 41

1.2.1.3.4 Gemi Adamları Yönetmeliği 44

1.2.1.3.5 Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 44

1.2.1.3.6 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına dair Yönetmelik 46

1.2.1.3.7 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 47

1.2.1.3.8 Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 48

1.2.1.3.9 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 48

1.2.1.3.10 Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 48

1.2.1.3.11 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 50

1.2.1.4 Ulusal Meslek Standartları 51

1.2.1.4.1 Liman Operasyon Müdürü 52

1.2.l.4.2 Liman Terminal Şefi 53

1.2.1.4.3 Ambar Ve Antrepo Şefi 53

1.2.1.4.4 Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRS ve ECS) 53

1.2.1.4.5 Mobil Vinç Operatörleri 54

1.2.1.4.6 Liman Operasyon Elemanı (Puantör) 55

1.2.1.4.7 Liıman Pompa Ve Tank Saha Operatörü 56

1.2.1 4.8 Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) 56

1.2.2 Uluslararası Kaynaklar 57

1.2.2.1 Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü -IMO (The International Maritime Organization 58

1.2.2.1.1 Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme (CSC 1972 Sözleşmesi) 58

1.2.2.1.2 Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu-IMDG (International Maritiıne Dangerous Goods) kodu 60

1.2.3 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Kaynakları 61

1.2.3.1 ILO İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi adamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme 63

1.2.3.2 ILO Liman İşlerinde Sağlık Ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşme 64

1.2.3.3 ILO Gemi Adamlarının Sağlığının Korunması Ve Tıbbi Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşme 66

1.2.4 Avrupa Birliği (AB) Kaynakları 66

1.2.4.1 İşde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12 Haziran 1989 Tarih Ve 89/391/EC7 Sayılı Konsey Direktifi 67

İKİNCİ BÖLÜM – LİMANLARDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2.1 LİMANLARDA YAPILAN İŞLERİN NİTELİĞİ VE İŞÇİ  SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 69

2.1.1 Limanlardaki İşler Ve Çalışma Koşullar 73

2.1.2 Limanlardaki Temel İşçilikler 76

2.1.2.1 Mekanik Vasıta Operatörleri: İş Makinesi ile Çalışma 77

2.1.2.2 Yükleme Boşaltma İşçileri 78

2.1.2.3 Forklift Vb. Yükleme-Boşaltma Yapan Araçların Operatörleri 78

2.1.2.4 Serdümen 80

2.1.2.5 Puantör (Liman Operasyon E1emanı) 80

2.1.2.6 Bakım 81

2.1.2.7 Gemi Adamları – Gemi Güverte Tayfaları ve İlgili Çalışanlar 82

2.1.3 Liman İşyerlerindeki Ortak Tehlike Kaynakları 82

2.1.4 Limanlarda İş Kazası Ve Meslek hastalıkları Oranları 84

2.2 LİMANLARDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ 87

2.2.1 Limanlarda iş Kazaları: Tehlikeler

2.2.1.1 Liman Trafiği- Taşımacılığı ve İSAGÜ 92

2.2.1.2 Kaldırma – Vinç Operasyonları 93

2.2.1.3 Serdümen/İşaretçi 95

2.2.1.4 Düşmeye Bağlı İş Kazaları 98

2.2.1.5 Yüksekten Düşme 100

2.2.1.6 Limanlarda Yüksekten Düşmeye Yol Açabilecek Tehlike Alanları 100

2.2.1.7 Kaymak ve Takılıp Düşmek 103

2.2.2 Limanlarda Meslek Hastalıkları: Tehlikeler, Riskleri ve Önlemleri 105

2.2.2.1 Limanlarda Tozlu İşler 106

2.2.2.2 Kas-İskelet Sistemine Yönelik Hastalıklar Yönünden Etkisi 107

2.2.2.3 Limanlarda Kapalı Alanlarda Çalışma 110

2.2.2.4 Limanlarda Gürültü 112

2.2.2.5 Limanlarda Duman: Araç ve Yüklere Bağlı Duman 113

2.2.2.6 Limanlardaki Kimyasal Riskler 116

2.2.3 Limanlarda İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kişisel Koruyucu Donanımları 124

2.2.4 Sorumluluk 125

2.2.5 Liman İşçisinin Seçimi ve Eğitim 127
2.2.6 İşveren Açısından Etkili Ve Ölçülü Bir İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Sağlanmasına Yönelik Önlemler 129

2.2.7 işçilerle işbirliğinin Önemi 130

2.3 LİMAN-İŞ SENDİKASININ ÖRGÜTLÜ OLDUĞU LİMAN İŞYERLERİNDEKİ İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI 131

SONUÇ

Kaynakça

LİMANLARDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ 89

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI