Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Filikada Canlı Kalabilme El Kitabı

Filikada Canlı Kalabilme El Kitabı

Filikada Canlı Kalabilme El Kitabı

Yazar: Fethi Yağız

Yazarın Kendi Yayını

80 Sayfa

ISBN:  9759795604

Boyut: 16.0 x 24.0

2002

İçindekiler: 

-Genel bilgi
-Filika teçhizatı ve malzemesi
-Filikada derhal yapılması gerekenler
-Filikada yapılacak sonraki faaliyetler
-İlk yardım, sağlık problemleri
-Canlı kalma teçhizatının kullanılması ve su/yiyecek dağıtımı
-Yerini belli etme / bildirme teçhizatı
-Kurtarma servisleri, sahile çekme ve karaya çıkma
-Morali korumak

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI