Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Denizde Emniyet Ve Canlı Kalabilme

Denizde Emniyet Ve Canlı Kalabilme

Denizde Emniyet Ve Canlı Kalabilme

Yazarlar: Ercüment Şahin, Fethi Yağız

Yazarların Kendi Yayını

940 Sayfa

ISBN: 9789759795634

Boyut: 17.0 x 24.0

2010

(görsel: denizhaber.com, bilgi: denizhaber.com, kitapdenizi.com, denizlerkitabevi.com)

Kitap Hakkında

 

Yaklaşık 7 yıllık uzun ve yorucu bir çalışmanın ürünü olan ‘’Denizde Emniyet ve Canlı Kalabilme’’ isimli kitabımız, basıma verildiği güne kadar, gerek teknolojik gelişimler ve gerekse düzenlemeler bazında, en son değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmıştır. 1992 yılında yayınlanan ‘’Denizde Emniyet ve Canlı Kalabilme’’ isimli kitabımızdan farklı olarak, Denizde Emniyet (Safety at Sea) ve Denizde Kalabilme (Survival at Sea) bütünü içinde yer alan konuların tümü, birlikte ve çok geniş bir biçimde ele alınmaya çalışmıştır.

STCW Sözleşmesinin VI.Bölümü; Gemi adamlarının STCW kod’un A-VI/1 bölümü uyarınca belirlenmiş gerekliliklerin sağlandığını teyit eden, temel emniyet eğitimleri veya bilgilerini almaları gerektiğini vurgulamaktadır. STCW Kod’un A-VI/1 Kısmında ise; aşinalık eğitimleriyle, temel eğitimler tanımlanmıştır. ‘’Denizde Emniyet ve Canlı Kalabilme’’ isimli kitabımızda; IMO’’nun STCW Kod gereğince istediği, gemi adamlarının alması gereken 5 temel kurstan; Kişisel Sağ Kalma, Can Kurtarma Vasıtalarının Kullanım Yeterliliği, Temel Yangın Savunma ile Kişisel Emniyet ve Sosyal Sorumluluk eğitimlerine yönelik kurs müfredat içerikleri ve SOLAS Bölüm III-Kural 51’de belirtilen ve her gemide bulunması zorunlu ‘’Denizde Emniyet ve Canlı Kalabilme Eğitim El Kitabı’’ (SOLAS TRANING MANUAL)’nın içeriği yer almaktadır.

Bu kitap aynı zamanda; özel ve ticari yatlar ile balıkçı teknelerinde bulunan gemi adamlarına yönelik, denizde emniyet ve canlı kalabilme konularında ihtiyaç duyacak ileri düzeyde bir rehber olarak hazırlanmıştır.

Kitapta yer alan bölümler:

•Denizde can emniyeti

•Acil durumlar ve role talimleri

•Can kurtarma teçhizatı ve donanımları

•Küresel denizcilik tehlike ve emniyet sistemi (GMDSS)

•Gemiyi terk

•Suda yaşam ve hipotermi

•Can kurtarma vasıtasında yaşam

•Denizde arama ve kurtarma

•Denizde ilk yardim

•Denizde yangın

•Kişisel emniyet ve sosyal sorumluluk

•Diğer acil durumlar

•Ekler

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI