Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Can Salında Sağ Kalabilme El Kitabı

Can Salında Sağ Kalabilme El Kitabı

Can Salında Sağ Kalabilme El Kitabı

Yazar: Fethi Yağız

Yazarın Kendi Yayını

80 Sayfa

ISBN: 9759795604

Boyut: 16.0 x 24.0

2003

İçindekiler: 

-Genel bilgi
-Cansalı ve teçhizatı
-Cansalında derhal yapılması gerekenler
-Filikada yapılacak sonraki faaliyetler
-Canlı kalabilme prensipleri
-Yerini bildirme teçhizatı
-Kurtarma servisleri ve karaya çıkmak
-İlk yardım, sağlık problemleri

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI