Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Denizin Çocukları - Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Meslek Folkloru

Denizin Çocukları - Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Meslek Folkloru

Denizin Çocukları - Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Meslek Folkloru

Yazar: Mustafa Aça

Türkiye Alim Kitapları

668 Sayfa

ISBN: 978-3-639-81292-3

Boyut: 15.0 x 22.0

2016

(görsel: turkiye-alim-kitaplary.com, bilgi: amazon.sg, turkiye-alim-kitaplary.com)

Kitap Hakkında

Doğu Karadeniz konulu kültür araştırmalarının genellikle sınırlı saha ve konular üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bölgenin kıyı şeridinde takip edilen sözlü kültürde ve etnografyada etkileri ile sıkça karşılaşılan deniz kültürünün, balıkçılık bağlamında geniş tabanlı bir kültür araştırmasına konu edilmemiş olması, bu araştırma konusunun tercih edilmesinde etkili olmuştur. Giresun ve Trabzon illeri balıkçılarının meslekî kültürlerini tarihsel süreçleri ile tespit etmeyi amaçlayan bu çalışma, iki yıl süren alan araştırmaları ile elde edilen verilerin çözümlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla oluşturulmuştur.

Bağlantı: 

http://www.mustafaaca.com/wp-content/uploads/2018/11/Denizin-%C3%87ocuklar%C4%B1-Giresun-ve-Trabzon-Y%C3%B6resi-Bal%C4%B1k%C3%A7%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1n-Meslek-Folkloru.pdf

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI