Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Denizin Çocukları - Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Meslek Folkloru

Denizin Çocukları - Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Meslek Folkloru

Denizin Çocukları - Giresun ve Trabzon Yöresi Balıkçılarının Meslek Folkloru

Yazar: Mustafa Aça

Hiperlink Yayınları

590 Sayfa

ISBN: 9786052817889

Boyut: 16.0 x 23.5

Karton Kapak – 2. Hamur

2020

(görsel: idefix.com, bilgi: sozcukitabevi.com, idefix.com)

Kitap Hakkında

Türkiye’nin Doğu Karadeniz kıyıları, tarihi, sosyal, kültürel çeşitliliği ve zenginliği ile yabancı araştırmacıların uzun sürelerdir yoğun şekilde ilgi gösterdiği araştırma alanlarından biri olmuştur. Yerel ve amatör araştırmacılar hariç tutulursa yerli bilim insanlarının bölgeye dönük araştırmalara yönelmelerinde de öncü nitelikli bu araştırmalar etkili olmuştur. Ancak bu gelişme, Doğu Karadeniz konulu kültür araştırmalarında sınırlı alan ve konular üzerine yoğunlaşması gibi başka bir sorunu da beraberinde getirmiştir. Nitekim kıyı yerleşimleri ağırlıklı olmak üzere bölgenin bütününde takip edilen sözlü kültür ve etnografya mirasında belirleyiciliği açık olan deniz kültürü ve balıkçılık merkezli geniş tabanlı bir kültür araştırmasının yapılmamış olması, bu araştırma konusunun tercih edilmesinde belirleyici olmuştur. Evren grubunu Giresunlu ve Trabzonlu balıkçı gruplarının oluşturduğu bu araştırma, iki yılı alan araştırmalarından oluşmak üzere dört yıllık bir süreçte tamamlanmıştır. Yöre balıkçılığının kültürel mirasının tarihi serüvenini ve güncel durumu tespit ederek değerlendirmeyi amaçlayan bu araştırma ile ulaşılan sonuçların, bilimsel araştırmaların yapılış amacı gereği ekonomik ve sosyokültürel politikaların geliştirilmesi sürecinde dikkate alınması temenni edilmektedir. (Tanıtım Bülteninden)

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI