Türkiye’de Su Hakkı

Yazar: Yıldız Akel Ünal

On İki Levha Yayınları

xviii+ 561 Sayfa

ISBN: 978-625-7598-46-0

Boyut: 16.0 x 23.5

Ciltli Kapak – 1. Hamur

2021

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

Açıklama:

Su, insanların ve diğer tüm canlıların yaşamlarını idame ettirmelerinin yanı sıra ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmayı sağlamak üzere girişilen tüm beşerî faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde zorunlu ancak kısıtlı bir unsur olarak her zaman önemini korumuştur. Su hakkı kavramı, yakın gelecek için ciddi tehditler barındıran küresel krizler çerçevesinde uluslararası arenada yarım yüzyılı aşkın süredir tartışma konusu olup, günümüzde halen akla birçok soru getirmektedir. Bu çalışma küresel standartların bir ifadesi olarak, insan hakları temelli bir yaklaşımla ele alınması gereken su hakkının hukuki değerini ve normatif alanını, devletin hakkı somutlaştırmak üzere yürüteceği faaliyetler, bu faaliyetlerde gözetilecek ilkeler, özelleştirme, ücretlendirme, özel girişimin katılımı gibi temel soru ve sorunları Türk İdare Hukuku bakımından değerlendirmek ve ülkemizin su hakkı bağlamında portresini somutlaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.

(Arka Kapaktan)

İçindekiler:

-GİRİŞ

A. SU VE KÜRESEL SU KRİZİ KAVRAMLARI

1. Sınırlı bir doğal kaynak olarak su ve hidrolojik döngü

2. Su “zenginliği”

3. Küresel su krizine ilişkin veriler ve Türkiye

4. Küresel su krizine karşı çözümler

B. TARİHSEL İZLEĞİ VE FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA SU HAKKI KAVRAMI

I. SU HAKKININ KAVRAMSALLAŞTIRILMASI

A. BİR İNSAN HAKKI OLARAK SU HAKKI
1. Kişisel Açıdan
2. Normatif Açıdan

B. SU HAKKI KARŞISINDA SU VE SU KAYNAKLARINA İLİŞKİN DİĞER HAKLAR
1. Su Kaynakları Üzerindeki “Mülkiyet” Hakkı
2. Su Kullanım Hakları

II. SU HAKKININ SOMUTLAŞTIRILMASI

A. SU HAKKININ ÖRGÜTSEL AÇIDAN SOMUTLAŞTIRILMASI
1. Su Hakkının Somutlaştırılmasında Merkezi Yönetim
2. Su Hakkının Somutlaştırılmasında Yerinden Yönetim

B. SU HAKKININ İŞLEVSEL AÇIDAN SOMUTLAŞTIRILMASI
1. Su Hakkının Somutlaştırılmasında İçme Suyu ve Kanalizasyon Hizmetleri
2. Su Hakkının Somutlaştırılmasında İçme Suyu ve Kanalizasyon Kolluğu

-SONUÇ

EK TABLO 1: Su hakkını düzenleyen anayasalar

EK TABLO 2: Tabii servet veya doğal kaynakların veya su kaynaklarının kamusal mülkiyet altında olduğuna ilişkin düzenlemeler içeren Anayasalar

EK TABLO 3: Yasa koyucuya (federal/federe, merkezi/yerel yasa koyucu bir veya birkaçına) tabii servet ve kaynakların veya su kaynaklarının korunması ve işletilmesi konusunda yasa çıkarma görevine ilişkin düzenlemeler içeren Anayasalar

EK TABLO 4: Tabii servet veya doğal kaynakların veya su kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak korunması ve geliştirilmesini devletin görevi olarak belirten düzenlemeler içeren Anayasalar

EK TABLO 5: Su kaynaklarının işletilmesi görevini devlete, yerel yönetimlere veya her ikisine veren Anayasalar

EK TABLO 6: Su hakkını anayasal teminat altına almış olan devletlerin yasal düzenlemelerine örnekler

EK TABLO 7: Su hakkını anayasal teminat altına almamış olan devletlerin yasal düzenlemelerine örnekler

-KAYNAKÇA

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s