Su Kaynaklarından İktisadi Amaçlı Yararlanmanın Hukuki Rejimi

Yazar: Mehmet Arslanoğlu

On İki Levha Yayıncılık

xxviii + 596 Sayfa

ISBN: 978-625-7953-09-2

Boyut: 16.0 x 23.5

Amerikan Cilt – 1. Hamur

2020

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

Açıklama:

Su kaynakları, dünyada yaşayan her canlı için hayati öneme haiz bir doğal varlıktır. Aynı zamanda, temel özellikleri gereği ülkelerin ekonomik bir yarar sağladığı milli servettir. Yaşamsal ihtiyaçların giderilmesi için yararlanmalar ile iktisadi amaçlı yararlanmalar arasında dengenin sağlanması, kaynağın yönetimi bakımından sosyal, ekonomik, hukuki ve çevresel faktörlere bağlıdır. Bu nedenledir ki, ikame edilemeyecek şekilde doğada kıt olarak bulunan tatlı su kaynakları, bölgelere, ülkelere, toplumlara sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuki açıdan sorun teşkil edecek niteliktedir. Kendine has özellikleri nedeniyle ayrı olarak hukuki rejiminin ortaya çıkarılması, doğal varlığın, korunması, sürdürülebilir kullanımı, gelecek nesillere aktarılması için önem arz etmektedir.

Bu çalışmada, bu gerçeklikten yola çıkılarak, ülkemizin sahip olduğu su kaynaklarından iktisadi amaçlı yararlanmanın hukuki rejiminin çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, öncelikle su kaynakları sınıflandırılmış, 1982 Anayasanın 168. Maddesindeki düzenleme merkeze alınarak, su kaynaklarının hukuki niteliği tespit edilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, yararlanma türleri ile su kaynaklarının temel özellikleri ve yararlanmaya hakim olan ilkeler üzerinde durulmuştur. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise, su kaynaklarından yararlanmada kullanılan usuller hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. (Arka Kapaktan)

İçindekiler:

-GİRİŞ

-BİRİNCİ BÖLÜM – SU KAYNAKLARI VE SU HAKKI

-BİRİNCİ KISIM – SU KAYNAKLARININ SINIFLANDIRILMASI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

I. Su Kaynaklarının Sınıflandırılması

II. Su Kaynaklarının Hukuki Niteliği

İKİNCİ KISIM- SU HAKKI

I. Su Hakkı Kavramı

II. Su Hakkının Unsurları

III. Su Hakkına Uluslararası Örgütlerin Yaklaşımı

IV. Su Hakkının Türk Hukukundaki Yeri

-İKİNCİ BÖLÜM – SU KAYNAKLARINDAN YARARLANMA

-BİRİNCİ KISIM – YARARLANMANIN TÜRLERİ

I. Genel Olarak Kamu Mallarından Yararlanma

II. Su Kaynaklarından Yararlanma Türleri

III. Kamu Yararının Sağlanması Bakımından Yararlanma Türleri Arasında Öncelik Sırası

IV. Su Kaynaklarından Yararlanmaya Yönelik Yürütülen Faaliyetlerin Hukuki Niteliği

-İKİNCİ KISIM – SU KAYNAKLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ VE YARARLANMAYA HAKİM OLAN İLKELER

I. Su Kaynaklarının Temel Özellikleri

II. Su Kaynaklarından Yararlanmaya Hakim Olan İlkeler

-ÜÇÜNCÜ BÖLÜM- İKTİSADİ AMAÇLI YARARLANMADA KULLANILAN USULLER

-BİRİNCİ KISIM- GENEL OLARAK KAMU MALLARINDAN YARARLANMA USULLERİ

I. Ruhsat Usulü

II. Sözleşme Usulü

-İKİNCİ KISIM – YARARLANMA TÜRLERİNE GÖRE KULLANILAN USULLER

I. Su Ürünlerinin Yetiştirilmesinde Kullanılan Usuller

II. Enerji Üretim Amaçlı Yararlanmada Kullanılan Usuller

III. Sulama Amaçlı Yararlanmada Kullanılan Sözleşme Usulü

IV. Turizm Amaçlı Yararlanmada Kullanılan Usuller

V. Ticari Bir Ürün Olarak Sudan Yararlanmada Kullanılan Usuller

-SONUÇ

-KAYNAKÇA

Bağlantı:

9786257953092.pdf erişimi için tıklayın

 

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s