Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Ticaret Hukuku - I (Giriş - Gemi)

Deniz Ticaret Hukuku - I (Giriş - Gemi)

Deniz Ticaret Hukuku - I (Giriş - Gemi)

Yazar: Turgut Kalpsüz

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını

338 Sayfa

Boyut: 16.3 x 23.8

Karton Kapak – 3. Hamur

1971

Kitap Hakkında

ÖNSÖZ

Bu kitap, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1969/70 ders yılında çıkarmış olduğum “Deniz Ticareti Hukuku” adlı ders notlarının I. Kısmının genişletilmiş bir şeklinden ibarettir. Hazırlanış sebebi, ilk planda öğrencilerin ders kitabı ihtiyacının giderilmesidir. Ancak, aynı zamanda onlara Fakülteyi bitirdikten sonra da fayda-lanabilecekleri bir müracaat kitabı verebilmek maksadı ile açıklamalar biraz geniş tutulmuş, kaynaklar gösterilmiş, yerli ve yabancı mahkeme kararlarına atıflar yapılmış ve okuyucunun, Kanunun tercih ettiği hal tarzlarına karşı objektivitesini sağlamak ve bunları iyi bir şekilde değerlendirebilmesini mümkün kılmak için gerektikçe yabancı mevzuatla karşılaştırmalara ve tenkidlere yer verilmiştir.

Kitap ileride tamamlamayı düşündüğüm Deniz Ticareti Hukukunun bütünü hakkındaki sistematik bir eserin yalnız “Giriş” ve mülkiyet bahsinin sonuna kadar “Gemi” ile ilgili konuları içine alan I. cildini teşkil eder. Bu surette Türk deniz hukuku literatürüne ufak bir hizmette bulunabildi isem, kendimi bahtiyar sayar, bu basıdaki hatalarımı tekrarlamamam için Sayın Okuyucularımın tesbit ettikleri noksan ve hataları bildirmek lütfunda bulunarak bana yardımcı olmalarını rica ederim.

Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ

Ankara 1971

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI