Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Yüzmenin Neden Olduğu Vücut Sıvı Dengesindeki Değişimlerin Yüzme Performansına Etkisi

Yüzmenin Neden Olduğu Vücut Sıvı Dengesindeki Değişimlerin Yüzme Performansına Etkisi

Yüzmenin Neden Olduğu Vücut Sıvı Dengesindeki Değişimlerin Yüzme Performansına Etkisi

Yazar: Burcu Ertaş Dölek

Gazi Kitabevi

91 Sayfa

ISBN: 9786057805140

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 1. Hamur

2019

(görsel ve bilgi: gazikitabevi.com.tr)

İçindekiler:

-GİRİŞ 1

-GENEL BİLGİLER 5

2.1. Yüzme Sporunun Gelişimi 5

2.1.1.Yüzme Sporunun Dünya’daki Gelişimi 5

2.1.2. Yüzme Sporunun Türkiye’deki Gelişimi 10

2.2. Su 12

2.2.1. Su Molekülünün Özellikleri 12

2.4. Sıvı Kaybı 14

2.4.1.Genel Sıvı Kaybı 15

2.4.2. Egzersizde Sıvı Kaybı 16

2.4.3 Yüzmede Sıvı Kaybı 18

2.5. Böbrekler ve İdrar Sıvısı 19

2.5.1. İdrar Sıvısının Özellikleri 20

2.6. Dolaşım Sistemi 22

2.6.1. Kanın Yapısı 23

2.6.2. Kan ve Antrenman 28

2.6.3.Antrenmanın Dolaşım Sistemine Etkisi 29

2.7. Vücut Isı Üretimi ve Kaybı 30

2.7.1. Isı Üretimi 30

2.7.2. Isı Kaybı 31

2.8. Yüzme Fizyolojisi 33

2.8.1. Yüzücülerin Fiziksel Özellikleri 36

2.8.2. Yüzme ve Solunum Sistemi 36

2.8.3. Yüzme ve Kalp – Dolaşım Sistemi 37

2.8.4. Yüzmede Isı Kaybı 38

2.8.5. Yüzmenin Oksijen Tüketimi Üzerine Etkisi 38

3.GEREÇ ve YÖNTEM 41

3.1. Denek Seçimi 41

3.2. Araştırmada Uygulanan Ölçümler 41

3.2.2. Kan Hematokrit Değeri 44

3.2.3. İdrar Yoğunluğu 44

3.2.4. Toplam Vücut Sıvısı Yüzdesi, Vücut Ağırlığı, Vücut Yağ Yüzdesi, Yağ Dışı Ağırlık Yüzdesi, Bazal Metabolizma Hızı 44

3.2.5. 50 m Serbest Yüzme Dereceleri 44

3.2.6. Vücut Sıcaklığı 45

3.2.7. Beden Kitle İndeksi (BKİ) 45

3.2.8. Kalp Atım Sayısı, Sistolik ve Diyastolik Kan Basıncı 46

3.3. İstatistiksel Analiz 47

4.BULGULAR 49

4.1. Hematokrit 53

4.2. İdrar Yoğunluğu 54

4.3. Toplam Vücut Sıvı Yüzdesi 55

4.4. Vücut Ağırlığı 56

4.5. 50m Serbest Yüzme 57

4.6. Vücut Sıcaklığı 59

4.7. Beden Kitle İndeksi 60

4.8. Vücut Yağ Yüzdesi 61

4.9. Yağ Dışı Ağırlık Yüzdesi 62

4.10. Kalp Atım Sayısı 63

4.11. Sistolik Kan Basıncı 64

4.12. Diyastolik Kan Basıncı 66

4.13. Bazal Metabolizma Hızı 67

5.TARTIŞMA 69

-SONUÇ ve ÖNERİLER 77

-ÖZET 79

-SUMMARY 81

-KAYNAKLAR 83

-TEŞEKKÜR 93

-EKLER 95

Ek 1: Etik Kurul Onayı 95

Ek 2: Gönüllü Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması Protokolü 96

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI