Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Bilimsel Veriler Işığında - Marmara Denizi Ve Türk Boğazlar Sistemi - Güncel 3D Hidrodinamik Modelleme, Su Bütçesi ve Kalitesi, İklim Değişimi ve Kanal İstanbul Etkileri

Bilimsel Veriler Işığında - Marmara Denizi Ve Türk Boğazlar Sistemi - Güncel 3D Hidrodinamik Modelleme, Su Bütçesi ve Kalitesi, İklim Değişimi ve Kanal İstanbul Etkileri

Bilimsel Veriler Işığında - Marmara Denizi Ve Türk Boğazlar Sistemi - Güncel 3D Hidrodinamik Modelleme, Su Bütçesi ve Kalitesi, İklim Değişimi ve Kanal İstanbul Etkileri

Yazar: İzzet Öztürk

Türkiye Bilimler Akademisi Yayını

170 Sayfa

ISBN: 978-605-2249-77-2

Boyut: 17.0 x 21.0

Ciltli Kapak

2021

(görsel: tuba.gov.tr, bilgi: nadirkitap.com, tuba.gov.tr)

Kitap Hakkında

Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından oluşan Türk Boğazlar Sistemi’nin, Dünyamızda başka bir örneği bulunmayan iki tabakalı yapısıyla günümüzden ~7500 yıl önce oluştuğu tahmin edilmektedir. “Marmara Denizi ve Türk Boğazlar Sistemi” başlıklı bu kitap, Üniversitelerimizin Çevre, İnşaat, Meteoroloji Mühendisliği ve Deniz Bilimleri Bölümleri öğrencileri ile konuya ilgi duyan diğer meslektaşlarımız için, güncel bilimsel verilere dayalı hidrodinamik modelleme çıktılarıyla desteklenen özgün bir kaynak eser olması gayesi ile hazırlanmıştır. Toplam 7 Bölüm’den oluşan bu eserde, konu ile ilgili çok sayıda kitap, teknik rapor, proje, bilimsel makale ve bildiri incelenerek kitaba özgü 3 Boyutlu Hidrodinamik Modelleme çalışması ile elde edilen sonuçlarla kıyaslanmıştır. Marmara ve Türk Boğazlar Sistemi, Karadeniz’in tamamı ve Kuzey Ege’yi de kapsayan yüksek çözünürlüklü Delft 3D HD yazılımıyla modellenmiştir. Marmara Denizi ve Türk Boğazlar Sistemi’nde ilk kez bu kitapta, Kanal İstanbul (KI) Senaryolarını da içermek üzere, gerçekleştirilen İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında eş zamanlı olarak yapılan en güncel akım ölçümleri ile kalibre edilmiş yüksek çözünürlüklü 3 Boyutlu HD Modelleme çalışması sonuçları verilmiştir. Bu bağlamda, Marmara ve Türk Boğazlar Sistemi’nde KI sonrası oluşması öngörülen hidrodinamik yapı ile bu yeni durumun su bütçesi, oşinografik özellikler, su kalitesi ve ekolojik durum üzerindeki muhtemel etkileri, (belli ölçüde iklim değişimi beklentileri de dikkate alınarak) tartışılmıştır. Bu eserde, güvenilir ve tutarlı bilimsel veri ve bulgulara dayalı rasyonel mühendislik analizler yapılmaya çalışılmış, sübjektif ve spekülatif değerlendirmelerden uzak durmaya özen gösterilmiştir.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI