Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Yelken Kursları

Yelken Kursları

Yelken Kursları

Ortak Çalışma Eseri

Çevirmen: Ahmet Muhittin Öney

Türk Donanma Vakfı Yayınları

xxxı + 123 Sayfa

Boyut: 17.0 x  24.0

1977

Önsöz: 

Amaçları içinde, deniz ve denizciliği tanıtmak, benimsetmek ve sevdirmek konuları da bulunan Türk Donanma Vakfı, çeşitli yayın araçları ile bu alanda da görev yapmağa çalışmaktadır. Denizciliğin temel uğraşlarından olan yelken ve yelkencilik konusunda bir boşluğu dolduracağı ve yarar sağlayacağı görüşüyle Sayın Ahmet Muhittin ÖNEY tarafından Fransızca’dan Türkçe’ye çevirilip derlenen ve 1968 yılında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nce yayınlanmış bulunan ( Yelken Kursları) adlı kitap, aslına dokunmadan yapılan bir kısım eklemelerle Türk Donanma Vakfı’nca ücretsiz dağıtılmak üzere yeniden bastırılmıştır.

Değerli bir denizci olan Sayın Ahmet Muhittin ÖNEY’e, yelkencilik konusunda gerek yarışlara katılmakla ve gerekse söz konusu eseri çevirmek, derlemek ve yeniden bastırılıp dağıtılması konusunda Türk Donanma Vakfı’na yerdımcı olması nedeni ile teşekkür ederim.

Bu kitabın yelken ve yelkencilik alanında istenen yararı sağlamasını ümit eder, tüm denizci ve yelkencilere başarı ve esenlik dilerim.

Hilmi FIRAT

Oramiral

Deniz Kuvvetleri Komutanı ve

Türk Donanma Vakfı Genel Başkanı

Giriş:

Dilimize aktarılan bir kaç kitap dışında, Türk Yelkenciliğinin, ciddi bir eğitim sistemi ve neşriyatından mahrum bulunduğu herkesçe bilinen bir gerçektir.

Değişik yelken kulüplerinde açılan kurslar ise, bunları yöneten kıymetli kişilerin bilgi ve çabalarıyla, bu kurslara devam eden genç denizsever yelkencilerin öğrenme gayretlerine rağmen, maalesef sistemsiz konferanslar serisinden ileri geçememektir.

Touring Club De France’ın bir uzmanlar kurulunca hazırlanan COURS DE VOILE DU GROUPE DE YACHTİNG LEGER adlı kurs kitabı, tarafımdan tercüme edilip bazı ekler yapılmak suretiyle ve eğitim alanındaki eksiği kısmen olsun gidermek amacıyla, 1968 yılında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nce bastırılıp dağıtılmıştır.

Yelken sporumuza hediye etmiş olduğumuz, uzun yıllardan beri mevcudu tükenmiş, bu eser bu kez Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Türk Donanma Vakfı Genel Başkanı Sayın Oramiral HİLMİ FIRAT’a, Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Amiral Refet Arnom tarafından sunulmuş olup, Sayın Oramiral’in dikkat ve ilgilerine mazhar olabilmiştir.

Yelkencilikte de kitap ve sisteme dayanan teorik eğitim olmaksızın, pratik eğitimden müspet sonuç alınamayacağı kanısında bulunan Sayın Dz. K.K. Oramiral HİLMİ FIRAT, eserin 2. baskısının yapılarak Türk Donanma Vakfı neşriyatı olarak kulüplere ve yelken eğitimi yapılan kuruluşlara dağıtılmasını emir buyurmak suretiyle, amatör deniz sporundan esirgemedikleri ilgi ve kıymetli yardımlara bir yenisini eklemiş bulunmaktadır.

Yıllardır, artık geleneksel olan bir yarışla Türk yachtlarının, toplu halde Ege’de ve açık denizlerde bayrak gezdirmelerine neden olan Türk Donanma Vakfı’nın Genel Başkanı Oramiral HİLMİ FIRAT’a ve E. Amiral Arnom’a denizseverlerin eğitimi için lutfettikleri bu yardım nedeniyle, bu spora yıllarını vermiş bir amatör olarak, minnet ve şükran borcumuz sonsuzdur.

AHMET MUHİTTİN ÖNEY

Açıkdeniz Yarış Kulübü Kurucu Üyesi

İçindekiler:

BİRİNCİ BÖLÜM

Konstrüksiyon – İnşa tarzı Salma Omurgalı yacht’ın tarifi

I) Tekne

1. Asıl tekne

2. Teknenin Sabit Olmayan Kısımları

a.Salma

b. Dümen ve Yeke

3. Teknenin Sabit Unsurları

II) DONANIM

1. Sabit Donanım

a. Direk ve Çarmıh sistemi

b. Bumbalar

2. Yelkenler ve Sabit Olmayan Donanım

a. Genel Bilgiler

b. Flok

c. Ana Yelken

Gemicilik – Bayraklar – Deniz gelenek ve nezaket kuralları :

A. Bayrak Direkleri

B. Bayraklar

C. Denizde Nezaket Kuralları

I.Sancaklara Karşı Saygı Kuralları

II. Diğer Yacht’lara Karşı Saygı Kuralları

III. Diğer Denizcilere Karşı Saygı Kuralları

İKİNCİ BÖLÜM

Yelken Teknesinin Manevrası

I) TEKNENİN İLERLEYİŞİ

 1. Rüzgarın Yelken Üzerindeki Etkisi
 2. Salmanın Su Üzerindeki Etkisi
 3. Volta Seyri
 4. Kontralar
 5. Seyirler
 6. Flok Yelkeninin Trimi
 7. Kontralar ve Seyirlerle İlgili Tablo
 8. salmanın Pozisyonu

II) TEKNENİN İDARESİ

 1. Borina Seyrinde
 2. Laşka Seyirlerde
 3. Rüzgar Yönünün İzlenmesi

III) ORSALAMAK – BOCALAMAK

 1. Dümen Etkisi
 2. Rüzgarların Yelkenler Üzerindeki Etkisi
 3. Faça Floka

IV) YELKEN TEKNESİNİN DEĞİŞİK MANEVRALARI

 1. Seyir Değiştirme
 2. Orsalıyarak Kontra Değiştirme (Tramola)
 3. Kör Tramola
 4. Kavança
 5. Borinada Seyreden Bir Yacht’ın Kavança Edip Tekrar Borina Seyri
 6. Tekneyi Dik Tutabilmek
 7. Sağnaklardan Korunmak
 8. Teknenin Geri Kaydırılması
 9. Denize Açılma
 10. Bağlamak
 11. Bir Şamandırayı Tutmak
 12. Denize Adam Düştü
 13. Bir Şamandırayı Dönmek
 14. Faça Yelken
 15. Fırtına Trimi

Faydalı Tavsiyeler:

I) Hareket Öncesi Hazırlıklar

II) Donatım

III) Denize Açılma

IV) Seyir Esnasındaki Olaylar

V) Kıyıya Aborda Olduktan Sonra Yapılacak İşler

Yarışlarda Başlıca Yol Hakları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yelken Teknesinin Teorisi Bazı Fiziki Bilgilerin Hatırlatılması

I) Katı Cisimlerin Statiği

 1. Kuvvet Kuralları Unsurları
 2. Kuvvetler Bileşkesi (Muhassalası)
 3. Birleşik Kuvvetlerin Teşekkülü
 4. Kuvvet Moment’i

II) Hidrostatik Bilgiler

Yelken Teknesinin İlerlemesi

I) Rüzgar ve Hareketsiz Bir Yelken Üzerindeki Etkisi

II) Gerçek ve Nıspi Rüzgar

III) Rüzgarın Yelken Üzerindeki İtici Kuvveti

IV) Tekne Etkisi

V) Teknenin Yürüyüş Nazariyesi

VI) Foça Yelken

Teknenin Dengesi

I) Arzani Denge

II) Tulani Denge

III) Lateral Denge

 1. Rüzgarın Yelken Üzerindeki Etkisi
 2. Suyun Tekneyi Düşürücü Etkisi
 3. Rüzgarın Yelkenler Üzerindeki Etkisi
 4. Dümen Etkisi

IV) Yelken Dengesi

EKLER

I (Türk Donanma Vakfı Hakkında Bilgiler)

II (Yelkenli Küçük Deniz Tekneleri Hakkında Özet Bilgiler)

III (Deniz Kuvvetlerinde Rütbe ve Meslek İşaretleri)

IV (Deniz Kuvvetlerinde Forslar)

V (Harp Gemilerinin Sınıflandırılması ve Bazılarının Resimleri)

VI (Uluslararası Sancak İşaretleri Harfler ve Rakamlar), Simafor İşaretleri, Mors Alfabesi

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI